Xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững

Thứ Năm, 15/10/2020 15:53

|

(CAO) Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện, Lâm Đồng dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Ngọc Liêm - Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục Quân.

Về dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ và 320 đại biểu được bầu từ đại hội của 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 46 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Những năm qua, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Lâm Đồng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, được Trung ương Đảng và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước; cơ bản đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, là tiền đề vững chắc để vươn tới mục tiêu cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội lần này quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước; đồng thời, đề ra định hướng chiến lược đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, đặc biệt chú trọng ngành du lịch, phát triển nhanh về cơ sở vật chất, chủng loại và chất lượng dịch vụ. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thị trường các mặt hàng hóa chủ lực, như: rau, hoa - công nghệ cao, nông sản (cà phê, điều, dâu tằm...), trà, tơ lụa... phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cả về lượng và giá trị (đến nay xuất khẩu trên 40 nước); đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lâm Đồng phát triển mạnh kinh tế vùng, làm tốt vai trò cầu nối giữa Tây Nguyên với các tỉnh miền Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ; tích cực, chủ động hợp tác với một số tỉnh, thành phố nhằm phát huy lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư, liên kết chuỗi giá trị sản xuất, phân phối sản phẩm nông nghiệp và du lịch...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Là một tỉnh cao nguyên có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung đông, với trên 40% dân tộc anh em sinh sống, Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, cơ bản hoàn thiện; đến nay, 100% số xã có đường kiên cố đến trung tâm xã, có trạm y tế và phủ sóng phát thanh truyền hình; 100% số thôn dùng được điện lưới quốc gia; hệ thống trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chú trọng nâng cao nhận thức, trình độ cho đồng bào dân tộc thiểu số về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng cho rằng, tỉnh Lâm Đồng đã có những bước chuyển mình, nhanh chóng bứt phá đi lên, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện qua nhiều điểm sáng nổi bật, như: Tỉnh đã đạt và vượt 17/17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao (trên 8%), quy mô nền kinh tế tăng 1,6 lần, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ có bước phát triển mạnh.

Đặc biệt, nông nghiệp được tái cơ cấu gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, hình thành nên lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp.

Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững...đạt kết quả tích cực, khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội...

Bên cạnh đó là những kết quả quan trọng về cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; có nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, như: rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch trải nghiệm gắn với canh nông.... với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế...

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, đồng chí lưu ý tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy, quán triệt, chủ động thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt chủ trương xây dựng Đảng toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cùng đó là công tác kiểm tra, giám sát gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của tỉnh Lâm Đồng; yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tập trung đánh giá sâu thêm một số vấn đề sau: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, nhất là du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn - một ngành có tiềm năng lớn của tỉnh chưa được khai thác đúng mức. Năng lực liên kết, hội nhập về kinh tế chưa cao, chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng có nơi, có lúc vẫn bị buông lỏng, gây tiềm ẩn các bất ổn xã hội; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ thêm, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng trên mặt bằng phát triển chung của cả nước...

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Đại hội
Khối đại biểu Công an dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Bình luận (0)

Lên đầu trang