TPHCM: Xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp

Thứ Năm, 08/12/2022 16:58  | Quốc Phong

|

(CATP) Ngày 07-12-2022, UBND TPHCM cho biết vừa chỉ đạo các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tại các vị trí có nguy cơ cao về nhũng nhiễu, phiền hà… người dân, doanh nghiệp cần phản ánh, tố cáo để xử lý kịp thời.

Chú trọng đến các vị trí có nguy cơ tham nhũng

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg. Trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp để chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế phát sinh. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Rà soát những vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng để có biện pháp giám sát, kiểm tra, phòng ngừa hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác, gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích, quy tắc ứng xử, những việc không được làm đối với người có chức vụ, quyền hạn.

Bên cạnh đó là tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Mặt khác, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, hiệu quả.

Công an Q.Bình Thạnh (TPHCM) hướng dẫn tận tình người dân về các dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. UBND TPHCM cũng chỉ đạo về việc kịp thời tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua tiếp công dân, các số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử, nhất là những thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những vấn đề bức xúc, hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Việc cải cách hành chính nhiều năm qua được Chính phủ và các cấp đặc biệt chú trọng nên đã có nhiều tiến bộ trong việc cắt giảm, rút ngắn các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên ở một số lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương, thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch, vẫn còn nhiều "giấy phép con". Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh ở một số bộ, ngành chưa đồng bộ, có tình trạng chạy theo số lượng, mang tính đối phó... Trung tâm dịch vụ hành chính công đã được triển khai nhưng ở một số nơi thực hiện chưa hiệu quả, còn hình thức, nhiều trùng lắp trong xử lý, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp...

Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính Nhà nước chưa được các cơ quan, đơn vị quán triệt, xây dựng thành kế hoạch để đưa vào thực hiện. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt. Còn tình trạng tiếp tay cho những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên chức để được giải quyết công việc của mình một cách không đúng, không chính đáng.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, như "Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng".

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang