Dòng sông biên giới

Thứ Bảy, 28/08/2021 12:10

|

Thượng nguồn Vàm Cỏ Đông

Nước xanh dòng biên giới

Lục bình tím sông trôi

Đã qua thời bão nổi!

Biết bao mùa trăng vỡ

Nay về lại chốn xưa

Sông bên bồi bên lở

Đời thừa nắng dư mưa!

Ở hai bờ đất nước

Bên này và bên kia

Cách nhau vài trăm thước

Việt Nam, Campuchia.

Ơi em Apsara

Những đêm vàng nhung nhớ

Nhịp chày bồng hoan ca

Điệu lâm thôn rộn rã!

Đò chiều thương bến vắng

Khách đôi bờ ngóng trông

Hoàng hôn thoi thóp nắng

Vừng hồng buổi rạng đông!

Chiều Lò Gò 15-4-2021

Bình luận (0)

Lên đầu trang