Hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Thứ Hai, 30/09/2019 16:54  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 30-9, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ký Kết luận số 08, kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

Theo kết luận này, việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án và việc chấp hành Luật Kế toán và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế, quản lý tài chính: Vẫn còn một số khoản chi thanh toán chưa phù hợp; chứng từ thanh toán chưa hợp lý, hợp lệ. Chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo quy định từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu; chưa thực hiện kê khai và nộp tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu.

Về công tác tư vấn giám sát thi công: Các đơn vị tư vấn giám sát thi công không chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành vượt và không đúng so với khối lượng thực tế thi công (tại 2 công trình), tạo kẽ hở cho đơn vị thi công thanh toán vượt khối lượng so với thực tế thi công như đã nêu.

Về công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp: Thi công không đúng thiết kế được duyệt; lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật liệu nổ với tổng số tiền sai phạm là 18.442.278.000 đồng.

Về công tác quản lý đầu tư XDCB: Qua thanh tra 7 công trình, có 2 công trình thuộc Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có sai phạm lớn về chất lượng công trình, về khối lượng nghiệm thu, khối lượng thanh toán, công trình chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng ... Qua đây cho thấy, công tác quản lý về đầu tư XDCB tại Ban KTM Chu Lai rất lỏng lẻo, chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB.

Trụ sở Ban quản lý Kinh tế mở Chu Lai

Ngoài việc yêu cầu xử lý cá nhân, tập thể có liên quan để xảy ra sai phạm, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu xử lý kinh tế kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền 12.928.245.000 đồng. Cụ thể, Ban KTM Chu Lai 4.499.068.000 đồng, do chưa thực hiện thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu; Trung tâm Phát triển hạ tầng 9.861.000 đồng do tính sai quy định về thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án, làm thêm giờ và chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước; Ban Quản lý dự án hạ tầng 14.080.000 đồng do chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước; Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào 156.514.000 đồng do tính vượt khối lượng quyết toán so với thực tế thi công rà phá bom mìn.

Trước sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau: Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam rà soát và dừng ngay việc tổ chức thực hiện thay đổi kết cấu nền đường có tình trạng tương tự như Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ như kết luận thanh tra đã nêu để hạn chế lãng phí ngân sách trong đầu tư xây dựng tại dự án này.

Giao Ban KTM Chu Lai chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định lại nguyên liệu đất đồi đã sử dụng để đắp đất K98 và K95 nền đường tại Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ trước khi tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và quyết toán Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam...

Bình luận (0)

Lên đầu trang