Kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 07/10/2022 14:11  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 7-10, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát thông báo kỳ họp thứ 10 về việc quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2022.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đức On, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; ông Đàm Bàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công dẫn đến việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 có những vi phạm quy định của pháp luật;…

Trụ sở Sở Y tế Quảng Ngãi

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đúng quy định; chưa lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo Quy chế làm việc.

Các ông Phan Bình, Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.

Ngoài ra, những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020 và vi phạm của ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và một số Chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án, cần phải được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Đức On có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính đảng.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang