Việt Nam gần đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Thứ Ba, 11/06/2024 09:57

|

(CAO) Đến năm 2023, cả nước đã có trên 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số.

BHYT là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Với mục tiêu độ bao phủ BHYT tăng đều qua từng năm và tiệm cận với mục tiêu BHYT toàn dân, cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện hiệu quả chính sách BHYT.

Kết quả đến năm 2023, có trên có trên 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, kết quả phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình có sự tăng trưởng rất ấn tượng từ 3,76 triệu người tham gia năm 2009 tăng lên thành 24,89 triệu người năm 2023, gấp 6,6 lần so với năm 2009.

Việt Nam gần đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Theo BHXH Việt Nam, tỷ lệ bao phủ BHYT ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Với quan điểm xuyên suốt "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT.

Số lượt người có thẻ BHYT đi khám chữa bện (KCB) tăng nhanh qua từng năm. Từ năm 2009 đến năm 2023, bình quân lượt KCB BHYT mỗi năm là trên 141 triệu lượt/năm (tăng 59,5% so với năm 2009), với tổng chi phí KCB bình quân 66,2 nghìn tỷ đồng/năm (tăng 330% so với năm 2009).

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội càng được phát huy, góp phần chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống Nhân dân, tạo thêm niềm tin vững chắc vào chính sách ASXH giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam còn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra nhiều tiện ích, lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phát hiện, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Trong đó, BHXH phối hợp với Bộ Công an chia sẻ thử nghiệm thông tin sổ BHXH, thông tin KCB BHYT để đưa lên ứng dụng VNeID. Chia sẻ thông tin thẻ BHYT để phục vụ KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VneID.

Đến nay, 100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip với hơn 55,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Ứng dụng thí điểm xác thực thông tin sinh trắc học trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT giúp thuận lợi cho người bệnh, thủ tục KCB nhanh chóng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác KCB BHYT…

Bình luận (0)

Lên đầu trang