Giải đáp pháp luật:

Nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế như thế nào?

Thứ Hai, 29/05/2023 12:02

|

Hỏi: Tôi cho bà N. vay một số tiền, mới đây bà N. bị tai nạn mất đột ngột, không để lại di chúc. Tôi có thể yêu cầu người thân của bà N. trả nợ thay không? (Hà Kim, quận Bình Thạnh).

Trả lời: Bà N. mất không có di chúc thì việc thừa kế sẽ thực hiện theo Chương XXIII Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể, Điều 651 quy định người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, Điều 615 quy định:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Nếu bà N. chết có để lại di sản thì căn cứ vào những quy định nêu trên, bà có quyền yêu cầu thân nhân của bà N. (những người được hưởng thừa kế) thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay người chết trong phạm vi di sản mà người chết để lại. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm bà N. qua đời).

Bình luận (0)

Lên đầu trang