Có được làm căn cước công dân ở nơi tạm trú không?

Thứ Hai, 22/08/2022 13:51

|

Hỏi: Chúng tôi là người dân ở các tỉnh đến TPHCM làm công nhân. Vì nhiều lý do không có điều kiện về quê làm căn cước công dân (CCCD). Xin hỏi người tạm trú có được làm CCCD không, nếu được thì làm ở đâu và thủ tục thế nào? (Bạn đọc TP.Thủ Đức, TPHCM).

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật CCCD có hiệu lực từ ngày 01-7-2021 quy định như sau:

1. Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (Điều 10):

- Công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

2. Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (Điều 11)

- Công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD.

- Cán bộ công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin CCCD, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

3. Nơi tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (Điều 13)

- Cơ quan quản lý CCCD công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

- Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho những trường hợp cần thiết do Thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an quyết định.

Như vậy, từ ngày 01-7-2021, công dân có thể đề nghị và được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD ở nơi công dân tạm trú. Hiện nay, thông tin của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, khi đi làm CCCD nên mang theo chứng minh nhân dân hoặc CCCD mã vạch đã được cấp; giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bình luận (0)

Lên đầu trang