Long An: Nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị sân bay

Thứ Hai, 27/03/2023 20:43  | An Hòa

|

(CATP) Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký kết luận số 08 "về việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn 01-01-2016 - 31-12-2021". Trong đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị sân bay (P1, TX. Kiến Tường).

Theo kết luận thanh tra, dự án Khu đô thị sân bay phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1351 (ngày 15-5-2014) của UBND TX. Kiến Tường, chủ đầu tư có dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhưng không đủ diện tích theo quy định là 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội (dành 16.446m2/735.460m2, chiếm 2,24% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội).

Dự án Khu đô thị sân bay vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015: "Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội".

Từ kết luận thanh tra cho thấy, dự án này phải dành 735.460m2 diện tích quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư và đơn vị phát triển chỉ dành 16.446m2, một con số quá nhỏ (2.24%) phải thực hiện. Vậy gần 720.000m2 quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án này đã mất đi đâu, sử dụng vào mục đích gì? Nếu số đất này chuyển sang đất thương mai dịch vụ, đất ở đô thị... thì số tiền thu lợi cho chủ đầu tư và đơn vị phát triển là rất lớn, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Dự án Khu đô thị sân bay (P1, TX.Kiến Tường)

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng tiến hành thanh tra diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tỉ lệ chi tiết đô thị 1/500 tại 50 đồ án. Trong số trên có 11 đồ án không xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. Với việc dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của các chủ đầu tư, có 4 dự án chủ đầu tư không dành 20% diện tích đất này; 1 dự án chủ đầu tư chỉ dành 2,24% diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội (Khu đô thị sân bay Kiến Tường).

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng, UBND TP.Tân An, UBND TX.Kiến Tường và UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý để xảy ra các tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, thu hồi quỹ đất thuộc các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư nhưng không triển khai hoặc thực hiện chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội; giao cơ quan có chức năng, thẩm quyền rà soát những dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở 20% theo quy định, tính toán và xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc nghĩa vụ tài chính, không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang