Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Hai, 27/06/2022 16:16

|

(CAO) Ngày 27/6/2022, tại Kiên Giang, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay; dự báo diễn biến tình hình, xác định chủ trương, nhiệm vụ công tác cho phù hợp với đòi hỏi của tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Đồng thời triển khai quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và triển khai Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc Học viện, trường, bệnh viện CAND, Giám đốc Công an các địa phương...

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào Cờ khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, ngày 17/6/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một trong những chủ trương quan trọng, lâu dài, đòi hỏi lực lượng CAND phải quyết tâm đề ra kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể để thực hiện thắng lợi chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được; dự báo xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó xác định những chủ trương, giáp pháp công tác cần phải bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Đã triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.

Nổi bật, đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; triển khai hiệu quả phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tình hình thế giới để gây rối an ninh, trật tự; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội…

Thứ trưởng Lương Tam Quang báo cáo tóm tắt kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt các cách làm mới, biện pháp mới, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường, đã tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới… Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác Cảnh sát cơ động tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021; lực lượng CAND đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,93%). Đã phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp…

Bên cạnh đó đã tham mưu ban hành và quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong tất cả các lĩnh vực, với 05 nhóm tiện ích, hoàn thành 08/11 dịch vụ công thiết yếu mức độ 04 theo chức năng của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Có thể khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra nhiều vấn đề, khó khăn, thách thức mới hơn. Song lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu cũng như các chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Bộ Công an

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của các đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, 19 đại diện của các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến: (1) Các giải pháp trọng tâm, đột phá thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng (CAND) thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (2) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác công an phù hợp với tình hình thực tế hiện nay: Yêu cầu, nội dung trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong CAND; Các giải pháp tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, công tác quản lý người nghiện tại địa bàn cơ sở; Tập trung nhận diện và triển khai phương án chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng; Ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ trong CAND đến năm 2025... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành tham luận tại Hội nghị
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt thực hiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 118, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung tham mưu ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; xây dựng, hoàn thiện các Đề án thành phần của Đề án Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhưng phải được tiến hành rất khẩn trương, cần tập trung trí tuệ, công sức để thực hiện.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng trong CAND phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng văn hóa, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong CAND, coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND đối với nhân dân.

Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, trí lực của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an… Tổ chức tốt công tác tuyển sinh CAND năm 2022 gắn với Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 - 2025…

Toàn cảnh hội nghị

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm.

Trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá các đường dây băng, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc, “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, phân cấp và bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức đăng ký xe ô tô cho Công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô, xe máy cho Công an cấp xã…

Tăng cường quản lý nhà nước và tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ ngay từ mỗi hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Hoàn thành lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm tình 2050. Siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh.

Tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số trong CAND, tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…

Bình luận (0)

Lên đầu trang