Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (18 – 24/12)

Thứ Bảy, 25/12/2021 15:49

|

(CAO) Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo ANTT trong chuyển đổi nền kinh tế số tại Việt Nam và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND... là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/12/2021 – 24/12/2021.

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh

Quán triệt các quan điểm, định hướng, nội dung chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng CAND tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.

Đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ. Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao. Tập trung hoàn thành Đề án “Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến… Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh quốc gia, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương
 

Lực lượng báo chí - xuất bản CAND phải xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng

Đến dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo CAND, trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Nhà Xuất bản CAND, trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Truyền hình CAND; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lực lượng báo chí - xuất bản CAND phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sức “đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện như nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao tại quy hoạch báo chí. Xây dựng cơ quan Truyền thông CAND là tập thể đoàn kết, thống nhất, gắn bó, đội ngũ những người làm truyền thông CAND cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết… xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên
 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT, PCTP trong tình hình mới

Cụ thể hóa chủ trương nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”, triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ANTT.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 15-CT/TW của Ban Bí thư.

Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Đảng về bảo đảm ANTT và PCTP; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm ANTT và PCTP bảo đảm ANTT. Chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược, từng lĩnh vực cụ thể; phải dựa vào nhân dân, lấy người dân là trung tâm để triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT và PCTP, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân..

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 239-QĐ/TW, ngày 24/11/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05, ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về dân vận và công tác dân vận; đổi mới hơn nữa về phương pháp dân vận trong CAND, nhất là đối với những khâu, lĩnh vực, công việc mà đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thường có quan hệ tiếp xúc với nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị tổng kết và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận.

Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng và công tác dân vận nói chung trong CAND. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều lệnh CAND và quy tắc ứng xử trong CAND, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân”. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác bảo đảm ANTT và công tác dân vận.

Dân vận khéo thì mọi việc ắt sẽ thành công
 

Đảm bảo ANTT trong chuyển đổi nền kinh tế số tại Việt Nam

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam” nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc ban, bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng quốc gia; đấu tranh, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm mạng, tội phạm sử dựng công nghệ cao; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuyển đổi số, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam”.
Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam
 

Bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022, bảo đảm ANTT Tết Dương lịch 2022, các hoạt động tôn giáo trong thời gian Lễ Noel và tạo điều kiện an toàn cho người dân tham gia cổ vũ Đội tuyền bóng đá quốc gia Việt Nam tham dự Giải vô địch vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) tại Singapore, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ công tác trọng tâm hiện nay là: Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; Phòng, chống dịch COVID-19 và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, quản trị xã hội, bảo đảm an dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của địa phương và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia các hoạt động tôn giáo trong thời gian Lễ Noel, các lễ hội chào đón Năm mới 2022 và các hoạt động cổ vũ bóng đá, nhất là tại các khu vui chơi công cộng, khu vực trung tâm, địa điểm tôn giáo, tuyến giao thông trọng điểm. Chủ động nắm tình hình; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo và các hành vi lợi dụng giải bóng đá để tiến hành các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”. Tổ chức phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc giao thông, chủ động phòng, chống đua xe trái phép, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi manh động, quá khích, trái với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm. Chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang