Bộ Công Thương lên tiếng về sai sót trong bổ nhiệm cán bộ

Thứ Năm, 09/03/2017 11:29  | Thái Dương

|

(CAO) Tiếp nhận kết quả thanh tra, Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Theo đó, trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ của Bộ trong giai đoạn trước đó. Căn cứ kết quả rà soát, Ban cán sự đảng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10 tháng 10 năm 2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ của Bộ Công Thương. 

Căn cứ Nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13/10/2016 về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ. Triển khai Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Bộ trưởng, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung kiện toàn các quy định của Bộ về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình tiếp nhận cán bộ từ bên ngoài cũng như công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ.

Bộ cũng đã triển khai xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban cán sự đảng và Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để công tác cán bộ của Bộ Công Thương thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ Nội vụ kết luận: Nhiều trường hợp bổ nhiệm sai tại Bộ Công thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang