Sẽ có chính sách tín dụng với sinh viên sư phạm

Thứ Ba, 29/05/2018 21:45

|

(CAO) Dù thực hiện chính tín dụng hay miễn học phí cũng cần tổ chức tốt công tác quy hoạch các cơ sở đào tạo sư phạm.

Thẩm tra dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục mà Chính phủ trình Quốc hội sáng nay, 29-4, Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đề nghị ban soạn thảo luật nghiên cứu, cụ thể hóa phạm vi, tiêu chí của hệ thống giáo dục mở và cơ chế, quy trình, cách thức tổ chức quản lý trong liên thông.

Ông Phan Thanh Bình trình bày báo cáo thẩm tra Luật Giáo dục

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu bổ sung các nguyên tắc để thúc đẩy tổ chức phân luồng; xem xét việc quy định về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học về liên thông giữa các trình độ đào tạo của 2 loại hình đào tạo này trong dự thảo luật, thể hiện tính mở, liên thông, bảo đảm tính chỉnh thể của hệ thống.

Cụ thể, về giáo dục phổ thông, lãnh đạo cơ quan thẩm tra cho rằng, những đề xuất sửa đổi đưa ra là cần thiết nhưng chưa đầy đủ. UB Văn hoá, Giáo dục đề nghị cần có những quy định mang tính nguyên tắc ngay trong Luật Giáo dục về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức thực hiện và cơ chế tài chính trong việc biên soạn, in, phát hành sách giáo khoa; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa.

Cơ quan soạn thảo luật cũng cần làm rõ quy định về việc thí điểm chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục khác với chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, về việc sử dụng các tài liệu dạy học song song hoặc thay thế sách giáo khoa.

Ngoài ra, trong cơ quan thẩm tra cũng có nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về mục tiêu, phương pháp GDPT hướng đến yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển tư duy phản biện cho học sinh.

Về chính sách thu hút học sinh, sinh viên sư phạm, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cho biết, đa số thành viên UB tán thành với đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm bằng tín dụng sư phạm để thực hiện chính sách theo đúng quan điểm ưu tiên, ưu đãi với đối tượng làm việc trong ngành giáo dục, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý, cần nghiên cứu kỹ cách thức tổ chức thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi cho người học, bổ sung quy định về việc hoàn trả đối với những người tự đóng học phí.

Cũng có ý kiến đề nghị giữ lại quy định miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm để thể hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Khái quát lại, Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục cho rằng, dù thực hiện chính sách cấp tín dụng hay miễn học phí cũng cần tổ chức tốt công tác quy hoạch các cơ sở đào tạo sư phạm và nhân lực ngành giáo dục, làm căn cứ để đầu tư đúng và đủ, bảo đảm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Luật cần sửa đổi các quy định về tuyển sinh, đào tạo sư phạm, bổ sung các quy định nhằm nâng cao vị thế nhà giáo, xác định đúng vai trò, vị trí của nghề giáo để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục trong thời gian tới.

Liên quan đến chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, UB Văn hoá, Giáo dục nhận xét, các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về nhà giáo trong dự thảo luật chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, vẫn chỉ là những quy định chung, chưa rõ yêu cầu và chính sách. Các quy định về vị thế, vai trò; điều kiện, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, sự đãi ngộ, tôn vinh còn chồng chéo.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo rà soát, sửa đổi chương quy định về nhà giáo một cách căn cơ, tiếp tục khẳng định rõ vị thế của nhà giáo trong luật. UB Văn giáo, Giáo dục cũng chờ đợi quy định đầy đủ, cụ thể hơn hệ thống chính sách tương xứng với vị thế đã được xác định, làm rõ mối quan hệ và trách nhiệm tương hỗ giữa nhà nước – nhà giáo – người học, làm căn cứ để xây dựng luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đảm đương tốt nhất trọng trách của mình.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang