Thành uỷ TP.HCM thi hành kỷ luật với một số tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm

Thứ Bảy, 02/12/2017 19:19

|

(CAO) Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Việc kỷ luật này được thực hiện sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm tại các đơn vị.

1/ Đối với Ban thường vụ Đảng ủy Sở Lao động, thương binh và xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan:

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Sở Lao động, thương binh và xã hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các cá nhân có liên quan đã vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Sở; trong thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; không xây dựng và ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; thiếu đấu tranh tự phê bình và phê bình; còn nể nang, ngại đụng chạm trong sinh hoạt tập thể của Ban thường vụ Đảng ủy Sở; chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; có khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, hoạt động của chi bộ Thanh tra Sở, Thanh tra Sở dẫn đến đảng viên, cán bộ Thanh tra Sở vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, phê bình nghiêm khắc đối với Ban thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trung Dũng - phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 9-2014 đến tháng 2-2016), nguyên giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội (từ tháng 6-2012 đến tháng 2-2016).

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Tấn Dũng, đảng ủy viên Đảng ủy Sở, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, nguyên bí thư chi bộ Thanh tra Sở, chánh thanh tra Sở Lao động, thương binh và xã hội.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Trọng Sang, trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP, nguyên bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 1-2012 đến tháng 8-2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015), nguyên phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội.

Phê bình nghiêm khắc đối với bà Lượng Thị Tới, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, trưởng phòng Tổ chức - cán bộ Sở, nguyên đảng ủy viên Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015.

2/ Đối với Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân có liên quan:

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; chưa hoàn thành công tác bàn giao tài chính giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; thiếu kiểm tra, giám sát công tác tài chính cấp ủy cùng cấp; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính làm thất thoát kinh phí của đơn vị.

Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015; yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản của Đảng ủy Khối (do sai phạm chủ yếu xảy ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư chi bộ cơ quan (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; phụ trách kế toán nhiệm kỳ 2010 - 2015) do có các khuyết điểm sai phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính gây thất thoát nguồn kinh phí của đơn vị.

Kỷ luật cảnh cáo đối với hai đảng viên gồm bà Mai Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phan Trung Dương, nguyên quyền Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; Khiển trách ông Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hương Xuân, đảng viên dự bị thuộc Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, thủ quỹ Đảng ủy Khối.

3/ Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số cá nhân có liên quan:

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Quy chế làm việc của Đảng bộ Khối; quy định, quy chế về công tác cán bộ; quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ Khối; chưa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng ủy Khối; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Đảng bộ Khối, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Bình Sơn, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã nêu trên.

4/ Liên quan đến vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Bình Thuận, quận 7:

Theo kết luận, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết luận thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại quận 7, một số cán bộ, đảng viên tại quận 7 đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ban hành văn bản sai quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014, tạo điều kiện cho việc thực hiện 02 công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn, kiên cố trên đất có nguồn gốc lấn chiếm rạch trái phép, không được phép xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Ban chấp hành đảng bộ TP quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Trọng Hiếu - Thành ủy viên, phó trưởng ban Dân vận Thành ủy, nguyên bí thư Quận ủy đồng thời là chủ tịch UBND quận 7.

Ban thường vụ Thành uỷ quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Thái Thành - Quận ủy viên, nguyên bí thư chi bộ, trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn 2012 đến 4-2017.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Minh Thùy - phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP, nguyên Quận ủy viên, phó chủ tịch UBND quận 7, phụ trách đô thị giai đoạn 2012 đến 1-2015.

Kỷ luật cảnh cáo bà Lâm Thị Kim Thanh - Quận ủy viên, phó chủ tịch HĐND quận, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận 7.

Ban thường vụ Quận ủy quận 7 cũng quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên, phê bình rút kinh nghiệm đối với 5 đảng viên và 2 tổ chức đảng.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7 quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên, cảnh cáo đối với 1 đảng viên. Đảng ủy phường Bình Thuận kỷ luật cảnh cáo đối với 1 đảng viên, khiển trách đối với 3 đảng viên, phê bình rút kinh nghiệm đối với 6 đảng viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang