UBND TPHCM rút lại 3 tờ trình HĐND

Thứ Ba, 28/07/2015 09:50  | CAO

|

(CAO) Trong phiên họp khai mạc kỳ họp lần thứ 18 của HĐND TP vào sáng nay (28-7), thay mặt UBND TP, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hoá - Xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và các tờ trình của UBND TP.

Theo đó, trước kỳ họp, UBND TP trình HĐND TP 5 tờ tình nhưng do còn ý kiến chưa thống nhất với các Ban của HĐND TP, nên UBND TP xin rút lại 3 tờ trình để bổ sung hoàn chỉnh trình HĐND TP trong kỳ họp tiếp theo. Cụ thể như sau:

UBND TP trình HĐND TP thông qua 2 tờ trình:

1. Tờ trình 4096/TTrTTr-UBND ngày 17/7/2015: Về ban hành Nghị quyết của HĐND TP về kinh phí hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện Phường xã , thị trấn trên địa bàn TPHCM.

2. Tờ trình 4111/TTrTTr-UBND ngày 20/7/2015: Về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TPHCM.

Đối với 3 tờ trình còn lại, UBND TP sẽ chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu tại công văn số 382/BC-HĐND để trình HĐND TP vào kỳ họp tiếp theo, bao gồm:

1. Tờ trình 3743/TTr-UBND ngày 02/7/2015: Về việc xét thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.

2. Tờ trình 4095/TTr-UBND ngày 17/7/2015: Về việc quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

3. Tờ trình 4144/TTr-UBND ngày 22/7/2015: Về việc HĐND TP uỷ quyền cho Thường trực HĐND TP quyết định về chủ trương đầu tư và cho ý kiến đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang