Mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là 6,5%, GDP bình quân đầu người 4.400 USD

Thứ Năm, 10/11/2022 14:22

|

(CAO) Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng năm 2023 là 6,5%; lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD.

Chiều 10/11, với 465/466 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, Quốc hội “chốt” 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ (USD).

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 - 25,8%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0 - 6,0%...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp thu giải trình dự thảo Nghị quyết

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, quá trình thảo luận, một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, mức tăng trưởng GDP khoảng 6,5% là khá cao. Ý kiến khác cho rằng, mức 6,5% là thấp so với mức 8,83% trong 9 tháng đầu năm 2022…

Giải trình về điều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 được xây dựng trên cơ sở ước thực hiện GDP năm 2022 đạt khoảng 8% - mức tăng trưởng cao.

Dự báo bối cảnh thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến nền kinh tế nước ta, sức ép lạm phát, suy giảm tăng trưởng và suy thoái kinh tế ở một số nền kinh tế, đối tác lớn.

“Dự kiến mức tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5% thể hiện quyết tâm của Chính phủ tiếp tục phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đồng thời để bảo đảm sự hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu cho năm 2023” - ông  Vũ Hồng Thanh báo cáo.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giữ như dự thảo nghị quyết.

Về ý kiến cân nhắc khi chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động để 5- 6% là “quá rộng”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mục tiêu này phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và dự báo về tốc độ tăng lực lượng lao động năm 2023.

“Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 dự báo đạt khoảng 6,5%; tăng trưởng lao động dự báo chỉ từ 0,5%-1%, quay trở lại như các năm bình thường trước dịch” - ông Vũ Hồng Thanh nói.

Để đạt các chỉ tiêu, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Quốc hội nêu rõ, phải tăng cường năng lực thích ứng, chống chịu, bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng trong mọi tình huống; kiểm soát chặt chẽ lạm phát, điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, tỷ giá, phù hợp và sát thực với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính, chống thất thu, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; bảo đảm hoạt động thông suốt, chất lượng các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.

Trong điều hành giá cả hàng hóa, dịch vụ phải công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành chặt chẽ việc điều chỉnh giá các hàng hóa quan trọng, dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá, nhất là giá điện, xăng dầu…

“Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên, vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu” - Quốc hội yêu cầu.

Cùng với đó, Quốc hội đề nghị tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, lưu ý, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến trong hệ thống y tế.

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” - Nghị quyết nêu.

Vẫn trong nhóm nhiệm vụ giải pháp đặt ra, Quốc hội yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tại Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu trong năm 2023, triển khai các giải pháp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Chính phủ và các cơ quan liên quan phải xây dựng cơ chế, chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc”, theo Nghị quyết.

Cạnh đó, là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Quốc hội cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị; các dự án đường cao tốc, đường vành đai đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện đi vào vận hành như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Vân Phong 1... Triệt để xử lý các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về hạ tầng thương mại điện tử; kiểm soát; cơ chế quản lý tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%.

2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ (USD).

3. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 - 25,8%.

4. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0 – 6,0%.

6. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,2%.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27,5%.

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%.

10. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 12 bác sĩ.

11. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32 giường bệnh.

12. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.

13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%.

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang