Bộ Công an:

Mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng

Thứ Sáu, 08/04/2022 14:05  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 8-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND Quý I năm 2022. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành phố toàn quốc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM chủ trì điểm cầu Công an TPHCM.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2022.

Theo đó, trong Quý I/2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng và công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong CAND.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản quy định, quy trình, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an TW về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp trong CAND thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả; quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới; UBKT Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công an tỉnh, thành phố với cấp ủy cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường tổ chức nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên phục vụ kiểm tra, giám sát; quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát.....

Một số Đảng ủy, UBKT Đảng ủy công an đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát...

Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực lớn của cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng.

Hội nghị đã nghe các đơn vị, địa phương thảo luận, đi sâu đánh giá về những kết quả đạt được, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, để kiến nghị với Đảng ủy Công an TW có giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM đã nêu lên một số kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại; thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ CATP Quý I năm 2022.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM phát biểu tham luận.

Theo đó, Đảng ủy Công an TPHCM thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì thường xuyên công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tin tố giác, đơn tố cáo (trực tiếp và gián tiếp qua điện thoại) của nhân dân, từ các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chuyển đến có liên quan đến các hành vi sai phạm, tiêu cực của cán bộ đảng viên.

Đảng ủy CATP cũng tập trung xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định của Đảng về tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quá trình tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải nghiên cứu kỹ, xác định rõ nội dung đơn, thẩm quyền cơ quan giải quyết để phân loại, đề xuất, xử lý; nghiên cứu vụ việc và quy định của đảng, pháp luật Nhà nước được áp dụng đảm bảo việc giải quyết đúng thẩm quyền và thủ tục, quy trình quy định.

Với những biện pháp, cách làm như trên, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định; đã chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu tố tồn đọng; tăng cường nắm bắt, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong quý 1 năm 2022, Đảng ủy Công an TPHCM đã chỉ đạo các cấp ủy và đơn vị chức năng tiếp nhận giải quyết 541 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã xem xét, giải quyết và có kết quả trả lời 83/92 vụ việc (đạt tỉ lệ 90,2%).

Đảng ủy CATP cũng chỉ đạo UBKT Đảng ủy các cấp tăng cường kiểm tra thi hành kỷ luật đảng tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, tránh xảy ra việc kỷ luật không đúng với tính chất, mức độ vi phạm, kỷ luật oan sai, để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Qua đó, việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục mà Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà UBKT các cấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những vấn đề còn tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt 6 nội dung. Trong đó, việc tiếp tục thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát được xác định là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trước hết thuộc về cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tránh tình trạng "khoán trắng hoặc bỏ mặc" cho UBKT cùng cấp. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Công an các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời lưu ý việc giám sát phải thường xuyên và mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng, xử lý vi phạm nghiêm minh, xử lý một người để cảnh tỉnh cho nhiều người chưa vi phạm" - đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và nghị quyết của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về những điều đảng viên, CBCS CAND không được làm...

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2022; nắm chắc diễn biến tình hình đối với các tổ chức đảng, đảng viên đang được dư luận quan tâm, hoặc có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán có liên quan đến vi phạm hoặc biểu hiện vi phạm, từ đó chủ động áp dụng các hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp hoặc tích cực phối hợp xác minh làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục tham mưu Đảng ủy CATW hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Quý II/2022 và thời gian tiếp theo. Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cho ý kiến, phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay"...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội, thậm chí có cả người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không mắc cám dỗ, thế nên, mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, chuyên cần, tận tụy trong công tác, trách nhiệm và có tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang