Cục Tổ chức cán bộ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Bảy, 22/10/2022 16:15

|

(CAO) Sáng 22/10/2022, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (23/10/1957 - 23/10/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu.

Dự buổi Lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo các Tổng cục; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nguyên lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Cục Chính sách qua các thời kỳ...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, từ một bộ phận nhân sự thuộc Văn phòng Nha Công an Trung ương, ngày 23/10/1957, Vụ Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 497 của Thủ tướng Chính phủ.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Vụ Tổ chức cán bộ trước đây và nay là Cục Tổ chức cán bộ đã tận tâm, tận lực, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, vượt qua mọi gian khó, thử thách, đoàn kết thống nhất lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng trình bày diễn văn kỷ niệm.

Công tác tổ chức cán bộ từng bước được đổi mới cả về tư duy, nội dung và phương pháp theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ. Đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, phân cấp ngày càng rõ ràng; bảo đảm khoa học, hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công cuộc bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống...

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Cục Tổ chức cán bộ, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba; đơn vị nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an, Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi Lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Tổ chức cán bộ về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Tổ chức cán bộ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những công lao và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Cục Tổ chức cán bộ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh suốt 65 năm qua.

Những thành tích trên đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang "CAND trung thành với Đảng - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ", củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của Nhân dân với lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông, tạo hành lang pháp lý để tổ chức triển khai, thực hiện thống nhất trong CAND.

Tập trung cao nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" và Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục là đơn vị nòng cốt tham mưu tổ chức thực hiện trọng tâm là các nhiệm vụ: Xác định vị trí việc làm, ấn định biên chế, phương án đảm bảo biên chế, quy hoạch đội ngũ, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo cấp Cục trở lên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Hội cựu CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ phát huy bản lĩnh, quyết tâm chính trị và trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp tổng thể, liên thông, đồng bộ về công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo tinh, gọn, mạnh.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở và củng cố, kiện toàn tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy, có phương án bố trí đủ biên chế cho Công an cấp xã, đảm bảo mọi vấn đề về an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở...

Đảm bảo nguồn nhân lực Bộ Công an thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Tiếp tục tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức cán bộ; đề xuất xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cấp chiến lược để chủ động tạo nguồn cán bộ chủ chốt lâu dài cho Bộ Công an và Trung ương (khi có yêu cầu).

Tăng cường công tác nắm tình hình, đổi mới công tác quản lý cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm, yếu kém về công tác tổ chức cán bộ. Mọi sai phạm về công tác cán bộ đều phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Các đại biểu dự buổi lễ

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, Cục Tổ chức cán bộ cần chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương có năng lực, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ và vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học, hình thành bản lĩnh, nhân cách nghề nghiệp trong sáng, xứng đáng với phẩm chất của người làm công tác tổ chức cán bộ: Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang