Đã chi 4.498 tỷ đồng từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 để mua vắc-xin

Thứ Bảy, 02/10/2021 10:34

|

(CAO) Ngoài số tiền trên, Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 cũng đã chi 8,8 tỷ đồng phục vụ hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin.

Trong thông cáo gửi đi sáng nay (2/10), Bộ Tài chính đã cập nhật tình hình tiếp nhận, sử dụng Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Theo đó, tính đến 17h ngày 27/9/2021, tổng số huy động 8.692,9 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng).

Số dư Quỹ cuối ngày là 4.186,1 tỷ đồng. Tổng số tổ chức, cá nhân đóng góp là 552.140.

Cùng đến thời gian trên, Quỹ đã chi 4.506,8 tỷ đồng, trong đó thực hiện xuất 4.498 tỷ đồng mua vắc-xin và 8,8 tỷ đồng chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin.

Tính đến 27/9, tổng số tiền Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 huy động được là 8.692,9 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.

Thông tin về việc công khai nguồn thu của Quỹ, Bộ Tài chính cho biết, hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ để kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin KBNN. Đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin KBNN.

Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC.

Thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 quy định, trong tháng 9/2021, Ban Quản lý Quỹ tiếp tục tổ chức thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy trình gửi tiền quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Toàn bộ các khoản lãi tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ đều là nguồn thu của Quỹ, được tổng hợp trong các báo cáo tài chính Quỹ và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đến ngày 27/9/2021, số dư tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ tại các ngân hàng thương mại (bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank) là 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 tháng, đến hạn ngày 30/9/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang