Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 01/10/2021 18:18  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 1-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác Chính trị chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các học viện, trường CAND…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo và nêu gương vào trong công tác và sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong CAND…

PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt những nội dung cơ bản tại hội nghị

Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị cấp ủy các cấp trong CAND tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt, thiết thực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang