Điểm chuẩn cao nhất vào các trường CAND là 27,15 điểm

Thứ Hai, 06/08/2018 08:07  | Mai Loan

|

(CAO) Cục Đào tạo - Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) vừa công bố chính thức điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học trong hệ thống các trường thuộc Công an nhân dân.

Cụ thể như sau:

A. Học viện ANND

1. Nghiệp vụ An ninh

- Đối với Nam

+ Tuyển thẳng: 01 thí sinh

+ Tổ hợp A01: 24.7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn 24.7 điểm, môn Toán: 9.0 điểm)

+ Tổ hợp C03: 24.2 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.7 điểm)

+ Tổ hợp D01: 24.7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn 24.45 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 25.5 điểm

+ Tổ hợp C03: 25.8 điểm

+ Tổ hợp D01: 26.1 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

B. Học viện CSND

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam

+ Tuyển thẳng: 01 thí sinh

+ Tổ hợp A01: 27.15 điểm

+ Tổ hợp C03: 24.15 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.75 điểm)

+ Tổ hợp D01: 24.65 điểm

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 25.4 điểm

+ Tổ hợp C03: 24.9 điểm

+ Tổ hợp D01: 25.25 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

C. Trường Đại học PCCC

1. Phía Bắc:

- Đối với Nam: 23.75 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 23.75)

- Đối với Nữ: 24.4 điểm có 07 thí sinh trúng tuyển

2. Phía Nam

- Đối với Nam: 23.65 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 20.9, môn Toán 7.4)

- Đối với Nữ: 22.95 điểm

D. Trường Đại học An ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.9 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.1 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.3 điểm

+ Tổ hợp C03: 24.25 điểm

+ Tổ hợp D01: 24.55 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

E. Trường Đại học CSND

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với Nam

+ Tổ hợp A01: 23.85 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 21.4 điểm và môn Văn: 7.25 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22.95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn: 22.2 điểm)

- Đối với Nữ

+ Tổ hợp A01: 24.4 điểm

+ Tổ hợp C03: 23.6 điểm

+ Tổ hợp D01: 24.2 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18.45 điểm

Trước đó, các trường trong hệ thống Công an nhân dân đã công bố điểm sàn xét tuyển vào các trường CAND năm 2018. Theo đó, các học viện, trường đại học CAND công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Chuyên gia tuyển sinh của Bộ Công an đưa ra lời khuyên: Các thí sinh lưu ý, nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND phải để thứ tự nguyện vọng vào 1 trường CAND ở nguyện vọng 1 (đợt kiểm dò vừa qua, phát hiện một số thí sinh đã đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng vào trường Công an hoặc đăng ký ở nguyện vọng 2…), để tránh thí sinh điểm cao nhưng do để sai nguyện vọng dẫn đến không được xét tuyển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang