Điều chỉnh Dự án hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chủ Nhật, 12/05/2024 14:41

|

(CAO) Theo đó, điều chỉnh phạm vi thực hiện của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành và giảm mức đầu tư từ 22.856 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 401/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án).

Theo đó, điều chỉnh phạm vi thực hiện của Dự án thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm: Đất xây dựng Cảng hàng không: 5.000 ha; Đất xây dựng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn: 284,7 ha; Đất xây dựng một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn: 81,86 ha; Đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 32,65 ha.

Đồng thời, giảm mức đầu tư từ 22.856 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư: 2.324,865 tỷ đồng; Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không: 553,739 tỷ đồng; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 15.995,900 tỷ đồng; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân: 306 tỷ đồng; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 27 tỷ đồng.

Chính phủ đã điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thời gian chuẩn bị và thực hiện Dự án cũng được điều chỉnh từ năm 2017 đến hết năm 2024. Bên cạnh đó, điều chỉnh các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; Tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1487/QĐ-TTg, trong đó thực hiện việc điều chỉnh các dự án thành phần tương ứng (nếu có).

Tiếp thu ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, các ý kiến nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án của Hội đồng thẩm định nhà nước và ý kiến của các cơ quan liên quan; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ bàn giao đất để đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thực hiện việc đầu tư, xây dựng khu dân cư, tái định cư đảm bảo nguyện vọng của người dân, tránh khiếu kiện, khiếu nại.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan kiểm tra, thanh tra về quá trình rà soát, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, xác định chi phí đầu tư, hiệu quả đầu tư Dự án. Kịp thời báo cáo Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện theo đúng trách nhiệm được giao tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1487/QĐ-TTg. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải phối hợp và hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Bình luận (0)

Lên đầu trang