Dự luật Thuế tài sản được xây dựng theo chủ trương, kế hoạch

Thứ Sáu, 20/04/2018 19:41

|

(CAO) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết như vậy tại buổi gặp gỡ trao đổi với báo chí chiều 20-4 về dự luật Thuế tài sản vừa được cơ quan này đưa ra lấy ý kiến nhân dân, gây nên sự phản ứng dữ dội từ dư luận.

Khẳng định Bộ Tài chính rất hoan nghênh, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là một bước để Bộ Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ.

Nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì báo cáo với Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Việc xây dựng Luật này dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội và của Chính phủ. Đây là chủ trương lớn của Đảng đã được thể hiện tại Nghị quyết số 19/2012 của BCH TW Khóa XI về Chiến lược Thuế giai đoạn 2011 - 2020 cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gần đây nhất là Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tái cơ cấu NSNN, quản lý nợ công...

Cũng theo ông Dũng, chủ trương trên đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, trong đó, nêu rõ: “Yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất”.

Để triển khai chủ trương trên, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến nhân dân, trong đó nhấn mạnh vào các mục tiêu của Dự án Luật Thuế tài sản, gồm: tăng cường quản lý về tài sản; nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất, hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản; đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Và nếu nếu dự án Luật được thông qua sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu.

Về ý kiến cần thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm chi, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, chúng ta cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sách trong điều kiện hội nhập và mở cửa, đặc biệt là trong điều kiện chúng ta cắt giảm thuế quan theo lộ trình rất sâu, cũng như giá dầu thô giảm sâu thời gian qua nên phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu.

“Đây là giải pháp căn bản nhất đảm bảo giảm cơ cấu thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Cùng với đó, chúng ta sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi để đảm bảo chi thường xuyên, để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới” – ông Dũng nói.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết thêm, vừa qua, Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tiết kiệm chi nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng chi cho trả nợ.

Cụ thể là các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị hội thảo, lễ hội khởi công khánh thành kể cả các giải pháp hiện nay đang làm là khoán xe công. Trong thời gian tới, các giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai, đồng thời phải triển khai tốt tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy cũng như Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương XII về đẩy mạnh sự nghiệp công lập. Làm được như vậy sẽ giảm chi thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và cơ cấu lại ngân sách sẽ lành mạnh hơn.

Liên quan đến việc tinh giản bộ máy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay Bộ Tài chính đã một bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, rà soát lại chức năng nhiệm vụ. Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án về hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó, trước mắt giải thể và sát nhập 43 Phòng giao dịch Kho bạc các tỉnh về Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; giảm 43 đầu mối.

Đối với hệ thống Thuế, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các chi cục thuế quận, huyện, thị xã theo hướng tổ chức liên chi cục thuế huyện, thị xã. Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ sắp xếp 327 chi cục thuế huyện, thị xã thành 154 chi cục thuế khu vực, giảm 173 chi cục. Theo kế hoạch, năm 2019, sẽ tiếp tục sắp xếp 53 chi cục huyện, thị xã thành 25 chi cục, giảm tiếp 28 chi cục. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ tiếp tục sắp xếp 168 chi cục thuế quận, huyện thành 78 chi cục và giảm tiếp 90 chi cục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang