Đảng ủy Công an Trung ương:

Gặp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ Sáu, 24/07/2020 19:12  | Mai Loan

|

(CATP) Chiều 24-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lực lượng CAND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/1945 – 19/8/2020), chiều 24-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp 

Theo Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo là dịp ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo trong CAND nói riêng; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nhĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND ra sức chiến đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bùi Trường Giang nhấn mạnh, thời gian qua Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp rất hiệu quả trong việc đưa đường lối chính sách, bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo ANTT an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm để xây dựng xã hội an toàn, bình yên cho nhân dân.

Từ góc độ ngành Tuyên giáo, đã tạo được mặt trận tư tưởng, thế trận an ninh nhân dân sâu rộng, trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Ban tuyên giáo đã cùng với lực lượng CAND kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, những thành tích chiến công vang dội của lực lượng CAND trung với Đảng và vì nhân dân phục vụ.

Tri ân những cán bộ, các thế hệ làm công tác chính trị, tuyên giáo trong CAND, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, tưởng nhớ sâu sắc đến CBCS CAND đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì ANTQ vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng, của CAND…

Ông Bùi Trường Giang trao Kỷ niệm trương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực tuyên giáo giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trật tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục.

Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, để xây dựng đường lối chính trị, biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Xác định rõ vi trí, vai trò của công tác tuyên giáo đối với ngành Công an, 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thế hệ đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện công tác tuyên giáo như: Giáo dục lý luận chính trị; quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS; tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, xây dựng hình ảnh của người CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong công tác tuyên giáo ngoài kết hợp với các lực lượng khác, chúng ta đã làm rõ được hình ảnh của người CBCS Công an anh hũng hy sinh. Với 14 ngàn liệt sĩ, hơn 5 ngàn thương binh và hàng chục ngàn có công trong thời gian vừa qua. Từ năm 2016 đến nay, có 46 đồng chí hy sinh, 1.301 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Thứ trưởng Thành nêu rõ, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều thách thức, cần chủ động nhận thức bối cảnh tình hình, tác động hiện nay đối với công tác tuyên giáo, là xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trên cơ sở đó để có nội dung tuyên truyền…

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 21 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng chí Bùi Trường Giang đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 39 cá nhân của Bộ Công an đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang