Hội Nhà báo Việt Nam:

Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đạt nhiều kết qủa tích cực

Thứ Sáu, 05/08/2022 11:28

|

(CAO) Ngày 5-8-2022, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 với sự tham dự của các Hội nhà báo 19 tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía địa phương, có ông Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng, ông Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Chủ tịch Hội nhà báo, Hội viên các chi hội phóng viên thường trú 19 tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Hội những người viết báo Việt Nam vào ngày 21-4-1950 tại chiến khu Việt Bắc; đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có hơn 21.000 hội viên, nhà báo, gần 300 liên - chi hội nhà báo, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, bao gồm: các cơ quan báo Đảng, Đài phát thanh - Truyền hình, các báo, tạp chí...

Dưới sự lãnh, chỉ đạo, quan tâm, quản lý của Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam luôn song hành cùng tiến trình cách mạng của dân tộc, tổ chức Hội và đội ngũ hội viên - nhà báo không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn những người làm báo: "Nói về Hội Nhà báo, đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ; nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ cách mạng". Theo lời của Người, những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ năm 1999 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ nguồn kinh phí, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; đến nay, qua 22 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển, mặc dù nguồn kinh phí được cấp hàng năm còn hạn chế so với nhu cầu thực tế sáng tạo của các tác giả, tác phẩm, nhưng đã thực sự khơi dạy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của những người làm báo trong cả nước.

Đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt đời sống xã hội. Nhiều bài viết giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt Giải báo chí Quốc gia, các giải báo chí địa phương và nhiều giải báo chí của các bộ, ngành, đoàn thể. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành địa phương Lâm Đồng tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, những vấn đề về chất lượng đội ngũ báo chí, tác phẩm báo chí, những vấn đề tồn tại trong thực hiện hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, giai đoạn 2016 – 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 cũng đã được trao đổi, thảo luận.

Nhiều ý kiến của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các Chi hội nhà báo địa phương cho rằng, báo chí cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của hội viên Hội nhà báo; định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ gìn an ninh, chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; các chương trình xoá đói giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Báo chí nói chung đều có chung chức năng, nhiệm vụ là tuyên truyền, hướng vào mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội theo định hướng XHCN. Các nhà báo phải là "những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá"; phải đảm bảo nguyên tắc: tính Đảng, tính chân thực, tính văn hoá, tính quần chúng và sự hấp dẫn, nhạy bén về thông tin. Hiện nay trình độ nghiệp vụ và trình độ chính trị của các phóng viên, hội viên các Hội nhà báo chưa thực sự đồng đều; cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng...

Các nhà báo, hội viên tại 19 tỉnh miền Trung - Tây nguyên tham dự hội nghị

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã hướng dẫn Hội Nhà báo các tỉnh một số vấn đề triển khai nội dung chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 liên quan quan đến mục tiêu của chương trình hỗ trợ và các hoạt động được hỗ trợ; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc xây dựng, thực hiện “quy chế hỗ trợ” và lập báo cáo quyết toán kinh phí Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và Hội nhà báo địa phương... 

Bình luận (0)

Lên đầu trang