Làm rõ trách nhiệm vụ ‘bổ nhiệm thừa’ 23 cán bộ ở Thái Nguyên

Thứ Tư, 19/04/2017 15:54  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chiều 19-4, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (Sở NN&PTNT Thái Nguyên).

Chủ trì có ông Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ông Lê Hồng Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Làm rõ thông tin việc “bổ nhiệm thừa” 23 cán bộ ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ông Trần Dương Thịnh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, sau khi hoàn hoàn thiện mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, đảm bảo cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt trước ngày 25-4-2017. Theo ông Tịnh, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 31-12-2015); Thanh tra tỉnh đã có kết luận số 762/KL-TTR ngày 27-12-2016, trong đó nêu tại Sở NN&PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiều hơn 23 trường hợp so với Đề án vị trí việc làm năm 2014.
 

Ông Tịnh trích thông tin: Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25-3-2015 và các quyết định của UBND tỉnh số 762, 763, 764, 765...769 cùng ngày 12-4-2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT Thái Nguyên; Thành lập, tổ chức lại 7 chi cục trực thuộc sở, nhưng không có quy định về số lượng cấp phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra thuộc sở; Chỉ quy định số lượng cấp phó các chi cục thuộc sở và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc chi cục với số lượng không quá 2.

Vì vậy, việc xác định tại thời điểm 31-7-2016 ở Sở NN&PTNT tỉnh chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định (Phòng Thanh tra pháp chế vượt 1 người; Hạt Kiểm lâm Phú Lương vượt 1; Hạt Kiểm Lâm Đồng Hỷ vượt 2).

Bên cạnh đó, cùng còn một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc sở có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp. Chẳng hạn, phòng Kế hoạch – Tài chính tổng số 11 người, bố trí 1 trưởng phòng, 6 phó phòng; Phòng Quản lý xây dựng công trình có tổng số 4 người thì bố trí 1 trưởng 2 phó; Thanh tra Sở tổng số 7 người thì bố trí 1 Chánh thanh tra, 3 phó Chánh thanh tra,... Ngay sau đó, Sở NN&PTNT đã chủ động sắp xếp, bố trí lại nhân sự.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, bước đầu xác định, đối với việc bổ nhiệm vượt quá 4 trường hợp cấp phó đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở này, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường vào các chức danh: Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 5-2014), Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 6-2015) khi bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn về trung cấp lý luân chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Năm 2015 đã cđi học và đến nay đã có bằng cao cấp lý luận chính trị; Tháng 3-2017 đã và đang học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên việc).

UBND tỉnh yêu cầu Ban thường vụ cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN&PTNT Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015 kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở này báo cáo UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của ông Trường từ tháng 6-2015 đến nay để làm căn cứ đánh giá thêm khi xem xét, xử lý theo quy định. Về trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền liên quan đến những sai phạm như trong kết luận thanh tra số 762/KL-TTR ngày 27-12-2016 đã đề cập tới, yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm sau khi có Kết luận thanh tra.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với sai phạm liên quan và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của bà Hiền (từ năm 2015 đến nay), tham mưu báo cáo của UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang