Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 01/09/2022 09:50

|

(CAO) Với lòng biết ơn vô hạn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với lòng biết ơn vô hạn, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập, xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong sáng 1/9, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội... đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bình luận (0)

Lên đầu trang