Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Thứ Ba, 30/03/2021 15:58

|

(CAO) Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều nay, 30/3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả bỏ phiếu được công bố cho thấy hơn 460 đại biểu bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm các chức vụ với bà Ngân.

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội thông qua ngay sau đó với 89,38% đại biểu tán thành.

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bẩu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết miễn nhiệm nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 841 ngày 29/3/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, căn cứ biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm 2 chức vụ này với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng cùng ngày, nêu lý do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ.

Căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tờ trình cũng khẳng định, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang