Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan UBKT các cấp trong CAND

Thứ Tư, 08/09/2021 19:03

|

(CAO) Ngày 08/9/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về tình hình các mặt công tác của đơn vị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW cho biết, thời gian qua, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã tham mưu Đảng ủy CATW báo cáo Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham mưu Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an thành lập và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 69 Cơ quan UBKT các cấp trong CAND.

Trực tiếp tham mưu UBKT Đảng ủy CATW giúp Đảng ủy CATW triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề; kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề xuất với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luận đảng trong CAND trong thời gian tới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, Đảng ủy CATW đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp trong CAND đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới là yêu cầu cấp bách hiện nay.

"Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW phải là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn lực lượng CAND, chăm lo xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong CAND".

Bộ trưởng yêu cầu Cơ quan UBKT tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBKT, Cơ quan UBKT, tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy CATW về công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương hoàn thành Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác công an; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Phải quán triệt quan điểm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là chính, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ", đồng chí Bộ trưởng lưu ý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang