Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Nâng cao nhận thức trong xây dựng khu vực phòng thủ

Thứ Năm, 24/08/2017 00:06  | Trà My

|

(CAO) Chiều 23-8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tổ chức hội nghị đầu tiên.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và năm 2018 cũng như thảo luận các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: thời gian qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến đổi, Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, một công tác quan trọng trong công tác quốc phòng toàn dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong hội nghị

Việc chỉ đạo khu vực phòng thủ đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Một yêu cầu cơ bản là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thủ tướng cũng đặt vấn đề về nâng cao nhận thức trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, làm sao kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạch định chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và các đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Quang cảnh Hội nghị

Các khu vực phòng thủ đã giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của các tổ chức và tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Công an cũng cao hơn; có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng phân hóa, chia rẽ.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, cần tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang