Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng:

Phối hợp trao đổi, cung cấp, quản lý, khai thác thông tin

Thứ Sáu, 25/10/2019 17:53  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 25-10, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết Quy định số 02/2001/QĐLC-ĐT-HSCS ngày 19-12-2001 và ký Quy chế phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp, quản lý, khai thác thông tin về đối tượng. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Hội nghị.

Trong thời gian qua, hai lực lượng có quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác cung cấp, khai thác thông tin đối tượng, góp phần hoành thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo phòng hồ sơ Công an các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy định liên Cục, cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ.

Hai bên phối hợp tốt trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, bổ sung diễn biến đối tượng vào cơ sở dữ liệu, tàng thư căn cước can phạm của lực lượng Hồ sơ phục vụ yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin đối tượng. Thường xuyên tổ chức rà soát, tra cứu đối tượng truy nã hiện hành do cơ quan điều tra hình sự Quân đội và các cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định, đặc biệt là những đối tượng có địa chỉ thường trú thuộc các tỉnh, thành phố có đường biên giới...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp, quản lý, khai thác thông tin về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm đã phê chuẩn Quy chế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Chiêm phê chuẩn Quy chế

Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp của các bên trong công tác trao đổi, cung cấp, quản lý, khai thác thông tin về đối tượng phạm tội từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng văn bản; trao đổi thông tin; phối hợp trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, nội dung quy chế phối hợp khá toàn diện, cụ thể; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị trực thuộc, các cơ quan đơn vị cấp dưới theo hệ lực lượng của Cục hồ sơ nghiệp vụ và Cục Điều tra hình sự căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hoá từng nội dung Quy chế đã ký kết thành nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị đi vào thường xuyên, nề nếp.

Bên cạnh đó, coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế, nhất là đối với các quy định về trách nhiệm trao đổi, khai thác, tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xử lý tội phạm, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã

Thứ trưởng Lê Chiêm đề nghị Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, quản lý lưu trữ tài liệu cho Cục Điều tra hình sự; hai bên tổ chức các lớp tập huấn chung nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hồ sơ; định kỳ sơ tổng kết thực hiện quy chế phối hợp nhằm phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đáp ứng những yêu cầu mới và tình hình thực tiễn...

Bình luận (0)

Lên đầu trang