Bố trí đủ vốn cho các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi kinh tế

Thứ Sáu, 11/11/2022 14:54

|

(CAO) Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ bố trí đủ vốn cho các dự án đã bàn giao xong, đưa vào sử dụng trước năm 2023, vốn đối ứng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài...

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với 90,96% phiếu thuận.

Theo đó, Quốc hội quyết tổng thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trung ương là hơn 1,29 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết phân bổ Ngân sách Trung ương

Tại Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ cần bố trí đủ vốn cho các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên thanh toán đủ số nợ xây dựng cơ bản; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ bố trí đủ vốn cho các dự án đã bàn giao xong, đưa vào sử dụng trước năm 2023, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên, số vốn còn lại sẽ được Chính phủ dành cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Vẫn theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ cần đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu năm 2023, theo Nghị quyết, sẽ được phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương trên cơ sở sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường.

Cụ thể, 60% thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, 40% còn lại dành để điều tiết 100% về ngân sách trung ương.

Giải trình về căn cứ phân chia tỷ lệ khoản thuế này giữa ngân sách trung ương và địa phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tỷ lệ này được đưa ra trên cơ sở dự kiến sản xuất, tiêu thụ 2023-2025 do Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cung cấp.

Theo đó, tỷ lệ xăng dầu sản xuất trong nước trên tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước 2023 dự kiến là 59%, năm 2024 là 64% và 2025 là 59%.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tỷ lệ (%) giữa sản lượng xăng dầu sản xuất, bán ra trong nước so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường cho năm 2023 và ổn định trong giai đoạn 2023-2025 theo mức bình quân của 3 năm 2023 - 2025 là 60% thực hiện phân chia số thu giữa ngân sách trung ương và địa phương; tỷ lệ xăng, dầu nhập khẩu so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường là 40%, thực hiện điều tiết 100% về ngân sách trung ương.

Với khoản bù giá bao tiêu sản phẩm của dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn, Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, tính toán chính xác khoản bù giá này theo Nghị quyết 42/2021 và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Trường hợp cấp bách, trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết của Quốc hội cũng quyết định nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được dành cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông), lĩnh vực y tế.

Sau khi chi cho các khoản trên, phần còn lại của khoản thu này sẽ được ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Liên quan tới ý kiến đề nghị Quốc hội giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phương án phân bổ, bổ sung dự toán năm với kinh phí ngân sách trung ương chưa phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương là hơn 70.735 tỷ đồng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, theo Luật Ngân sách nhà nước, Quốc hội quyết định phân bổ ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, hiện nay trong phương án trình Quốc hội còn một số nhiệm vụ chưa có phương án phân bổ cụ thể.

Vì thế, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện thủ tục, điều kiện phân bổ các khoản chi của ngân sách trung ương chưa phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang