Quy định cấp thẻ nhà báo có nhiều điểm mới

Thứ Tư, 08/02/2017 12:48

|

Từ ngày 15-2-2017, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2016/TT-BTTTT do Bộ TT&TT mới ban hành.

Theo đó, quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Hàng năm, Bộ TT&TT xét cấp thẻ nhà báo vào 2 đợt, thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1-1 và ngày 21-6.

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 5 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 1 tháng 1 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 1-1-2016.

Quy định cấp thẻ nhà báo có nhiều điểm mới

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo gồm có: Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu; được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký duyệt, đóng dấu; Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều 27 Luật Báo chí có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu); Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục 2 năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu), được cơ quan báo chí xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo cho những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong cơ quan mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Đối với các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo được quy định tại khoản 6 điều 28 của Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quyết định thu hồi thẻ nhà báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan báo chí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về Bộ TTT&TT.

Đối với trường hợp được quy định tại điểm b khoản 6 điều 28, Bộ TT&TT trả lại thẻ nhà báo bị thu hồi sau khi nhận được: Văn bản đề nghị trả lại thẻ nhà báo của cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị của người bị thu hồi thẻ nhà báo; tài liệu chứng minh nhà báo bị thu hồi thẻ được cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2017.

http://ictnews.vn/thoi-su/quy-dinh-cap-the-nha-bao-co-nhieu-diem-moi-148951.ict

Bình luận (0)

Lên đầu trang