Tạm dừng sắp xếp bộ máy cấp tỉnh, huyện

Thứ Năm, 06/12/2018 20:08

|

(CAO) Yêu cầu này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra hôm 3-12 vừa rồi.

Bộ Nội vụ vừa có có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Yêu cầu này, theo Bộ Nội vụ, là trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ diễn ra hôm 3-12 vừa rồi.

Cụ thể, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TWngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới , sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 34 - KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp huyện ), trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương.

Các nội dung này, theo Bộ Nội vụ, sẽ làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương. Do đó, trong khi 2 Nghị định trên chưa được ban hành, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tạm dừng sắp xếp bộ máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang