Tập huấn kiến thức về quyền con người cho đội ngũ báo chí

Thứ Tư, 01/06/2022 19:17

|

(CAO) Trong 3 ngày, từ 30-5 đến 1-6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kiến thức về quyền con người (QCN) dành cho các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Học viên nêu ý kiến tại buổi tập huấn

Các giảng viên, chuyên gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu, truyền tải đến các học viên 6 chuyên đề: Quan điểm, chính sách pháp luật Việt Nam về QCN và tự do báo chí; Kỹ năng nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ QCN và ngăn ngừa vi phạm về QCN ở Việt Nam; Chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ QCN; Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực QCN ở Việt Nam...

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên tiếp cận, nghiên cứu, thảo luận các bài viết, tham luận của các giáo viên, chuyên gia về các đề tài: Đảm bảo, thúc đẩy QCN thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; Pháp luật về QCN; Giáo dục con người hướng đến các mục tiêu và nguyên tắc của Liên hợp quốc; Nghĩa vụ con người và những điều kiện đảm bảo thực hiện...

Những nội dung trên nhằm bồi dưỡng kiến thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về QCN phù hợp với luật pháp Việt Nam và Công ước quốc tế.

Học viên thảo luận

Phát biểu tại lớp tập huấn, PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Điều hành Đề án Giáo dục QCN, cho biết: Vấn đề tôn trọng, bảo vệ và thực hiện QCN luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Giáo dục QCN có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền, cung cấp tri thức, trang bị kỹ năng, củng cố niềm tin, giúp mỗi người nhận thức đúng đắn ý nghĩa, giá trị của các quyền, biết tự mình bảo vệ các quyền, tuân thủ pháp luật và biết tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do của người khác.

Nhà báo Nguyễn Duy Hoà - Kênh Truyền hình Quốc hội bày tỏ ý kiến với giáo viiên về một số vướng mắc trong tiếp cận thông tin phản ánh báo chí 

Trước đó, đánh giá tầm quan trọng của giáo dục QCN, nhằm đẩy mạnh giáo dục QCN phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới, ngày 21-12-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung QCN vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QCN.

Thực hiện Đề án, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả bước đầu triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục QCN.

Kết thúc khoá tập huấn, các học viên đã có các bài thu hoạch những kiến thức tổng quan do các chuyên gia, giáo viên truyền đạt 

Chương trình tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, thông tin về QCN và giáo dục QCN, từ đó nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí.

Các giảng viên, chuyên gia nhìn nhận: Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy QCN thông qua các phương thức như truyền thông và định hướng dư luận về QCN; là diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm QCN; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ QCN; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực QCN...

Bình luận (0)

Lên đầu trang