Công an tỉnh Gia Lai:

Xây dựng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Thứ Tư, 01/06/2022 16:26

|

(CAO) Chiều 1-6, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng kết cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến Nhân dân và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, hơn 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị, Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các tập thể trong Công an Gia Lai được khen thưởng tại buổi tổng kết

Trong đó, Công an các đơn vị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đảm bảo trách nhiệm, thực hiện minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu “Vì Nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Điển hình như các đơn vị Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng, thực hiện hơn 200 mô hình, phần việc cụ thể thiết thực hằng ngày, như: Mô hình “Công an gia Lai – Thế trận an ninh nhân dân trên mạng xã hội Facebook”; “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống ;“Tuần tra đa lực lượng”; “Chung một tấm lòng”, “Ngày thứ bảy vì Nhân dân phục vụ”, “hướng về cơ sở, chung sức cộng đồng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật” …

Công an H.Mang Yang với công tác từ thiện

Đặc biệt, mô hình “4 cùng” của Phòng An ninh nội địa (PA02) đã được tuyên truyền, nhân rộng tại Công an các đơn vị, địa phương, đã đem lại kết quả tích cực, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cảm hóa, giáo dục nhiều người lầm lỡ quay trở về làm ăn lương thiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang