TP.HCM đề xuất phải giành tối thiểu 1,5m vỉa hè cho người đi bộ

Thứ Năm, 26/07/2018 10:37

|

(CAO) Với những vỉa hè chỉ chiều rộng từ 1,5m trở xuống thì kiên quyết chỉ dành sử dụng cho người đi bộ. Với những vỉa hè rộng hơn thì xem xét cấp phép sử dụng thêm các công năng khác nhưng phải chừa tối thiểu 1,5m vỉa hè để giành cho người đi bộ.

Đây là nội dung được quy định trong dự thảo về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP được Sở GTVT TP.HCM trình cho UBND TP xem xét ban hành quyết định nhằm thay thế cho Quyết định 74 đã được áp dụng từ gần 10 năm nay.

Theo đó, dự thảo lần này quy định khi chiều rộng hè phố từ đủ 1,5m ttrở xuống chỉ phục vụ cho người đi bộ. Khi chiều rộng hè phố từ 1,5m đến dưới 3,0m thì dành tối thiểu 1,5m hè phố cho người đi bộ, phần hè phố còn lại có thể sử dụng phục vụ làm: điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội; Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; Hoạt động giữ xe tự quản; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; Xây dựng, lắp đặt các công trình bên trên hè phố; Phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa.

TP.HCM đề xuất phải giành tối thiểu 1,5m vỉa hè giành cho người đi bộ

Khi chiều rộng hè phố từ 3,0m đến dưới 5,0m thì dành tối thiểu 1,5m hè phố cho người đi bộ, phần hè phố còn lại có thể sử dụng phục vụ làm: Trông giữ xe 2 bánh có thu phí; Điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội; Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; Hoạt động giữ xe tự quản; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; Xây dựng, lắp đặt các công trình bên trên hè phố; Phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa.

Khi chiều rộng hè phố từ 5,0m trở lên: dành tối thiểu 1,5m hè phố cho người đi bộ, phần hè phố còn lại có thể sử dụng phục vụ làm: Phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; Trông giữ xe 2 bánh hoặc xe ô tô có thu phí; Điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội; Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; Hoạt động giữ xe tự quản; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; Xây dựng, lắp đặt các công trình bên trên hè phố.

Đối với việc sử dụng lòng đường, khi phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cho một chiều đi thì có thể tổ chức các các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ sự kiện này. Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

Khi phần lòng đường còn lại dành cho các phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ cho một chiều đi thì có thể trông giữ xe 2 bánh hoặc xe ô tô có thu phí; Tổ chức các các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ sự kiện này hoặc đặt điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

Cũng theo đề xuất của Sở GTVT, tổ chức, cá nhân phải đóng phí khi sử dụng hè phố, lòng đường đối với các trường hợp: tổ chức hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội (lòng đường và hè phố); lập điểm trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình; điểm đỗ xe, trông giữ xe có thu phí (lòng đường và hè phố); kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt (lòng đường và hè phố); xây dựng, lắp đặt các công trình bên trên hè phố. Thời gian giải quyết cấp phép 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, thời hạn giấy phép có hiệu lực tối đa không quá 12 tháng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang