TPHCM: Thu hồi gần 4.000 tỷ đồng tài sản thất thoát về ngân sách nhà nước

Thứ Năm, 30/06/2022 15:49

|

(CAO)  Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 14 vụ án, 4 vụ việc về tội phạm kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, có dư luận xã hội.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) sáng nay (30/6), từ điểm cầu TPHCM, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cho biết, Thành ủy TPHCM luôn ý thức sâu sắc rằng, công tác PCTN, TC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và Nhân dân TP, là nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của TP.

Theo ông Phan Văn Mãi, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đầy đủ toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện xử lí các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham luận về công tác PCTN, TC

“Đã phát hiện, khởi tố điều tra và xử lí 129 vụ với 265 bị can, thu hồi gần 4.000 tỷ đồng tài sản thất thoát về cho ngân sách nhà nước” – ông Mãi thông tin.

Có được kết quả trên, theo Chủ tịch UBND TPHCM, là nhờ Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các Nghị quyết và các ý kiến chỉ đạo của Trung ương về phát hiện, xử lí vụ việc vụ án tham nhũng.

Hiện Ban Thường vụ Thành uỷ đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 14 vụ án, 4 vụ việc về tội phạm kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, có dư luận xã hội nhằm đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời xuyên suốt của Thành ủy và đẩy mạnh điều tra kịp thời các vụ việc, vụ án.

Vẫn theo ông Mãi, Thường vụ Thành uỷ cũng chỉ đạo xây dựng 8 quy chế phối hợp trong công tác nội chính, PCTN, TC và quy chế phối hợp liên ngành các cơ quan nội chính trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố…

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra công tác phát hiện xử lí các vụ việc, vụ án và công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án kinh tế.

Qua kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn và ban hành các kết luận kiểm tra để các cơ quan quán triệt triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính làm công tác này.

Ngoài ra, qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội hàng năm, đơn vị chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc, khởi tố 5 vụ án.

Đặc biệt, với việc ban hành Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các tổ công tác đã tiếp nhận, xử lí 171 tin phản ánh, chuyển cơ quan điều tra 9 trường hợp.

“Đây là quy trình được nghiên cứu triển khai từ thực tiễn và trong quá trình áp dụng thực hiện chúng tôi thấy phát huy được hiệu quả” – Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Nhìn nhận còn có mặt hạn chế trong công tác PCTN, TC trên địa bàn TP, ông Phan Văn Mãi chỉ ra, công tác tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan đơn vị chưa cao. Việc xử lý một số vụ án còn kéo dài, hiệu lực chưa nghiêm; công tác dự báo phát hiện chưa được quan tâm đúng mức, chưa theo kịp tình hình.

Nguyên nhân, ông Mãi cho rằng, do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo của cơ quan chức năng có lúc chưa quyết liệt, thiếu đeo bám.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc thường xuyên quá tải, nhân lực và điều kiện thực hiện công tác đôi khi chưa đáp ứng với yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của TP cũng như sự phối hợp giữa TP với các cơ quan trung ương đôi khi chưa đồng bộ, chưa đạt được kết quả như mong muốn. Công tác giám định, định giá tài sản còn hạn chế, gây chậm trễ tiến độ và hiệu quả công tác.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực trong thời gian sắp tới, theo ông Mãi, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung quán triệt đến người đứng đầu các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan nội chính về quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác phát hiện, xử lí vụ việc vụ án tham nhũng.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên vào nền nếp, thường xuyên và thực chất, gắn với việc thực hiện việc trình bày chương trình hành động khi nhận nhiệm vụ của cán bộ, xem đây là cam kết chính trị đối với Đảng và Nhân dân, vinh dự của người cán bộ.

“Mỗi cán bộ đảng viên đều phải định vị lại bản thân một cách đầy đủ nhất về con đường mà mình đã chọn, từ đó tự quản bản thân hay tự tu dưỡng theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” – Chủ tịch UBND TPHCM nêu quan điểm.

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lí vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, các ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Thường vụ Thành uỷ TPHCM sẽ lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan nội chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc xử lí vụ việc, vụ án tham nhũng của cán bộ cơ quan đơn vị mình. Chú trọng PCTN, TC ngay trong các cơ quan có chức năng này.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ các cơ quan nội chính, về công tác đấu tranh PCTN, TC…

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang