Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý 12 dự án thua lỗ

Thứ Ba, 18/07/2017 20:05

|

(CAO) Ngày 17-7, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Trước đó, ngày 5-7-2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp thứ ba. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Công thương báo cáo; ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tập đoàn: Hoá chất Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Thép Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận:

Việc Bộ Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện khẩn trương, quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo bước đầu đạt được kết quả tích cực như: 4 nhà máy sản xuất phân bón hoạt động đạt 70 - 80% công suất thiết kế; kết quả sản xuất kinh doanh nhà máy gang thép Việt - Trung 6 tháng đầu năm 2017 lãi 67 tỉ đồng…

Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ

Tuy nhiên, tình hình tại 3 dự án: Sản xuất nhiên liệu sinh học, Nhà máy sản xuất xơ xợi Đình Vũ và Công ty TNHH MTV Công nghiệp đóng tàu Dung Quất thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) chuyến biến rất chậm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo PVN nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thành lập tổ công tác do tổng giám đốc PVN đứng đầu, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể và đặt ra lộ trình, thời hạn rõ ràng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 43-TB/VPTW ngày 19-6-2017 của Văn phòng Trung ương và ý kiến của các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương trước ngày 25-7-2017.

Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, gửi các Bộ, ngành có ý kiến tham gia để tổng hợp, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định;

Trong đó lưu ý quán triệt các mục tiêu, quan điểm, thời hạn được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Thông báo 43-TB/VPTW ngày 19-6-2017 của Văn phòng Trung ương; phân công, làm rõ trách nhiệm của từng Bộ, cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch.

Giao Kiểm toán nhà nước, Bộ Công An, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành việc kiểm toán, điều tra, thanh tra tại 12 dự án, doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch đề ra để xử lý theo quy định.

Các Tập đoàn: Hóa chất Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty thép Việt Nam củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo của các đơn vị mình; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu trong việc xử lý các dự án, doanh nghiệp thuộc đơn vị mình.

Các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời vướng mắc, kiến nghị của các dự án, doanh nghiệp, báo cáo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Bộ Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang