Thành ủy TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 04/11/2022 15:08

|

(CAO) Đến năm 2025, lực lượng CAND cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại...

Sáng 4-11, tại Hội trường Thành ủy TPHCM đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ban Giám đốc Công an TPHCM, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành… 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Nghị quyết.

Cụ thể, về quan điểm chỉ đạo, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; nêu cao trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng lực lượng CAND đủ phẩm chất và năng lực làm nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kế thừa, phát huy truyền thống, thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trước mắt và lâu dài; có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước và xã hội.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Việt Dũng

Mục tiêu tổng quát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ CBCS tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Đến năm 2025, lực lượng CAND cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Đồng chí Lê Thanh Liêm - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nêu lên những yêu cầu cụ thể đến từng cơ quan, tổ chức, sở, ban, ngành, trong đó nhấn mạnh các đơn vị, địa phương cần tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị tại đơn vị, địa phương mình; từ đó, xác định trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cấp ủy Công an triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Riêng đối với Công an TPHCM, phải tham mưu Thành ủy xây dựng, triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị này trong CATP; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, dự án thành phần của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trong lực lượng CATP nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong ngành; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên các nền tảng số, mạng xã hội…; chủ động phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong ngành theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cũng đã trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Theo dự thảo đề ra 5 mục tiêu, 4 yêu cầu và 8 nhiệm vụ giải pháp. Đối với CATP, dự thảo kế hoạch cũng nêu ra 20 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết…

Bình luận (0)

Lên đầu trang