Bộ trưởng Tô Lâm:

Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới

Thứ Ba, 24/12/2019 10:35  | Mai Loan

|

(CAO) Đó là khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, vào sáng (24-12), tại Hà Nội.

Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, 10, 11 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, các Nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đóng góp tích cực trong xử lý kịp thời, nhạy bén vấn đề Biển Đông, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị

Việc đánh giá kết quả công tác trong năm 2019 và nhìn nhận 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các đại biểu tại Hội nghị

Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương, Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tập trung giải quyết các vấn đề “bức xúc” trong xã hội... vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND…

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá theo hướng manh động hơn với nhiều thủ đoạn nham hiểm, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết triệt để, làm cho tình hình tội phạm đang có xu hướng gia tăng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao còn tiềm ẩn phức tạp. Cử tri và nhân dân còn lo lắng, tâm lý bất an trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Vì vậy, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2019; đánh giá kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2020.

Trọng tâm là bàn các giải pháp: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”.

Đặc biệt, Hội nghị được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo đối với lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương điều hành phần tham luận

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2020 và Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ điều hành phần tham luận...

Khai mạc trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang