TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp nợ hơn 73 tỷ đồng tiền tài trợ bắn pháo hoa

Thứ Ba, 02/02/2021 18:16

|

(CAO) Thanh tra TP.HCM phát hiện nhiều doanh nghiệp cam két tài trợ bắn pháo hoa trong các năm 2018 và 2019 với số tiền hơn 73 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa chịu nộp.

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giai đoạn năm 2018 và năm 2019.

Theo đó, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kính phí đóng góp tài trợ bắn pháo hoa tại TP.HCM trong 2 năm 2018-2019 (kinh phí xã hội hóa) các công ty được giao chưa thực hiện đúng theo cam kết, chưa nộp số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Bình Minh chưa nộp số tiền hơn 27 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông chưa nộp hơn 46 tỷ đồng, Công ty Megacom Việt Nam chưa nộp số tiền 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần I Sáu Mươi Tám chưa nộp số tiền 350 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp nợ hơn 73 tỷ đồng tiền tài trợ bắn pháo hoa

Thanh tra TP cho biết mặc dù Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành các văn bản đôn đốc thu và có báo cáo UBND TP về các nội dung thu, chi và công nợ của các Công ty tham gia thực hiện sự kiện, lễ hội (xã hội hóa) nhưng chưa đề xuất hướng xử lý việc các Công ty vi phạm cam kết, chậm thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí ngân sách nhà nước trong hoạt động xã hội hóa nêu trên dẫn đến để phát sinh nợ đọng kéo dài từ năm 2018.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ Sở VH-TT TP.HCM đã chậm thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao, phát sinh tồn đọng dự toán kinh phí năm 2018 số tiền hơn 29,8 tỷ đồng và năm 2019 số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao lập dự toán kinh phí hoạt động thể dục thể thao chưa phù hợp theo tình hình thực tế, dẫn đến phát sinh tồn đọng kinh phí ngân sách là chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thanh tra TP cũng phát hiện Sở VH-TT TP.HCM đã sử dụng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thể dục thể thao năm 2019 để thực hiện chi bổ sung cho các hoạt động thể dục thể thao nhưng chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP.

Riêng tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, việc sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện ba chuyến đi tập huấn, thi đấu tại nước ngoài chưa đúng số ngày thực tế về chi tiền ăn, tiền ở... di chuyển thi đấu giao hữu của một số chuyển đi nước ngoài, là thực hiện chưa đúng quy định.

Ngoài ra, các chương trình đi tập huấn, thi đấu tại các nước ngoài trong năm 2018 và năm 2019, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ đều do các cá nhân tham gia các chuyến đi tập huấn, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt ngoại tệ cho các tổ chức, Trung tâm thể dục thể thao của nước ngoài với tổng số ngoại tệ thanh toán năm 2018 là 183.400 USD, năm 2019 là 93.540 USD, 3.221 EUR, 286.090 JPY, 402.438 PESO, 72.000 THB… nhưng không có giấy xác nhận, văn bản chấp thuận của Tổ chức tín dụng được phép hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép các cá nhân mang tiền mặt ngoại tệ ra nước ngoài, không thanh toán qua ngân hàng là thực hiện không đúng quy định.

Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo giao Giám đốc Sở VH-TT chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót đã được nêu trong Kết luận thanh tra. Xuất toán, thu hồi các khoản tiền đã chi sai. Đề xuất hướng xử lý (lập kế hoạch cụ thể) thu đủ số tiền đóng góp hỗ trợ hoạt động bắn pháo hoa đối với tổng số tiền hơn 73 tỷ đồng trình UBND TP xem xét, quyết định.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang