Giải đáp pháp luật:

Khi nào bị xóa đăng ký thường trú?

Thứ Hai, 10/07/2023 08:26

|

Hỏi: Gia đình tôi đã bán căn nhà cũ khá lâu nhưng đến nay chưa mua được nhà mới nên chưa chuyển hộ khẩu đi. Gần đây gia đình tôi nhận được thông báo của CA địa phương về việc xóa đăng ký thường trú. Làm cách nào để chúng tôi giữ được hộ khẩu đến khi có nhà mới không? (Nguyễn Văn Thành, quận 5).

Trả lời: Hiện nay không còn sử dụng hộ khẩu, thay vào đó Luật Cư trú 2020 quy định: "Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú”.

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú, người thuộc một trong các trường hợp sau đây bị xóa đăng ký thường trú:

1. Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

2. Ra nước ngoài để định cư;

3. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú trong trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định;

4. Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

5. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

6. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

7. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

8. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

9. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm 7 nêu trên, sau khi bán nhà bạn được giữ "hộ khẩu" tại nhà cũ trong vòng 12 tháng, quá thời hạn mà chưa có nơi ở mới để đăng ký thường trú thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để không bị xóa thường trú, bạn có thể thuê nhà (mượn, ở nhờ) và được chủ sở hữu căn nhà đó đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê (mượn, ở nhờ), ngoài ra phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang