43/67 đảng bộ báo cáo Bộ chính trị công tác chuẩn bị Đại hội

Thứ Bảy, 12/09/2020 20:10

|

(CAO) Tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ 4, đợt 2 bảo đảm tốt các yêu cầu chung.

Trong thông báo gửi đi chiều nay (12/9), Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, từ ngày 7-12/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Nội dung các buổi làm việc là để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Tập thể Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã làm việc với Thường vụ Quân uỷ Trung ương.

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân uỷ Trung ương ngày 12/9

Nhóm 1 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu.

Nhóm 3 do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì làm việc với Đảng bộ các tỉnh: Đắk Nông, Kiên Giang.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo Nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu...

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, các Uỷ viên Bộ Chính trị cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Về phương án nhân sự của cấp uỷ, ý kiến của các Uỷ viên Bộ Chính trị tập trung vào quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Tại buổi làm việc với Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng, nổi bật của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Bộ Chính trị, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã đề ra.

Đảng bộ Quân đội, theo đánh giá của Bộ Chính trị, đã thường xuyên quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng và ban hành hệ thống nghị quyết, chiến lược về công tác quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương...

Làm việc với đảng bộ các tỉnh Bình Dương, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Đắk Nông, Kiên Giang, Bộ Chính trị nhận nhận định đảng bộ và nhân dân các địa phương này đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bộ Chính trị cũng phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của người chủ trì Hội nghị và ý kiến các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy, tính đến ngày 12/9, Bộ Chính trị đã làm việc với 43/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.  Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ 4, đợt 2 đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang