Báo chí, xuất bản CAND tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 05/02/2018 22:03  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 5-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị báo chí, xuất bản Công an nhân dân 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND, chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động báo chí, xuất bản CAND, đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị CAND nêu rõ: Trong năm 2017 các đơn vị báo chí, xuất bản CAND luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục chính trị CAND về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND về gương người tốt, việc tốt và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trai, thù địch.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM phát biểu tham luận tại hội nghị

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Báo chí, xuất bản CAND đã tập trung phản ánh những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định và phát triển kinh tế. Chủ động đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng cính trị và đạo đức lối sống.

Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.…

Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt con tồn tại, hạn chế như công tác tham mưu của các đơn vị chức năng về quản lý báo chí, xuất bản CAND còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay; việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí chưa thực sự chủ động, chưa hiệu quả, nhất là đối với báo điện tử và trang thông tin điện tử; việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin, truyền thông còn ít, chưa có nhiều bài viết chuyên sâu về đấu tranh, phản bác có hiệu quả.

Sự phối hợp với các đơn vị báo chí và các loại hình báo chí chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm,…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ Công an, các cơ quan báo chí CAND đã phát biểu tham luận, các ý kiến đều đánh giá về công tác báo chí thời gian qua cũng như chia sẻ, trao đổi về những thuận lợi, kinh nghiệm cũng như những khó khăn chung của đơn vị trong tình hình hiện nay đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác báo chí CAND. Hầu hết các đại diện các đơn vị báo chí CAND đều bày tỏ sự đồng tình và sẵn sàng chia sẻ những tin, bài, hình ảnh nếu có một cách sớm nhất…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến tham luận đầy tâm huyết của các đại biểu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đơn vị báo chí CAND tiếp tục thông tin, truyên truyền kịp thời, đầy đủ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện các đơn vị báo chí, xuất bản CAND đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương, định hướng quy hoạch báo chí CAND và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Bên cạnh đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên vững về chính trị…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Phát huy vai trò của báo chí CAND trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt trong lực lượng CAND…

Bình luận (0)

Lên đầu trang