Cách khai thác thông tin khi dùng CCCD gắn chip thay sổ hộ khẩu

Thứ Năm, 02/02/2023 16:33

|

(CATP) Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, chỉ cần sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như trước đây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân...

Khai thác, sử dụng thông tin ở đâu?

Điều đầu tiên, đó là khai thác, sử dụng thông tin công dân (CD) trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo Cục C06, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD, thì Cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản. Công dân khai thác thông tin của chính mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Cũng theo quy định liên quan đến việc trước đây phải nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thì hiện nay cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính.

Như vậy, khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm thực hiện tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cấp thẻ CCCD lưu động cho người già tại Q.Tân Bình. Ảnh: ĐĂNG HÒA

Cũng theo Cục C06, trường hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì yêu cầu công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình qua cổng dịch vụ công quốc gia để ghi nhận và lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính. Công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình theo các bước được hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp là một loại giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu CD xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Các bước tự khai thác thông tin cá nhân

Bằng thao tác rất đơn giản, nhanh gọn, công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công, theo địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn, sau đó đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia), xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Tiếp theo tại trang chủ, CD truy cập vào chức năng "Thông tin công dân" và nhận các thông tin theo yêu cầu. Họ và tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó CD nhấn vào "Tìm kiếm". Thông tin cơ bản CD sẽ hiển thị trên màn hình gồm: Họ, tên, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nơi thường trú, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân...

Công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Bởi theo cơ sở pháp lý được quy định tại Điều 3 và Điều 20 Luật CCCD, căn cước công dân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của CD. Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của CD Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Khi CD xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu CD xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin cá nhân, nơi thường trú.

Hướng dẫn tận tình, CBCS Công an TPHCM giúp người dân nắm bắt về định danh điện tử

Thiết bị đầu đọc mã Qrcode

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ CCCD đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo Cục C06, Thông tư của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD, mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin... Mã QR, mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin... chíp điện tử. Do vậy, khi tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của CD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc QRcode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử của CD để ghi nhận và lưu trữ thông tin CD trong hồ sơ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, theo Cục C06, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của CD được hiển thị trong ứng dụng VNeID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đối với việc CD sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của CD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì CD có quyền được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu. CD cũng có thể được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, thời hạn giải quyết tối đa 3 ngày làm việc. CD cũng có thể sử dụng giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của CD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

CSKV trao tận tay CCCD gắn chíp cho bà con tại Q3
Theo chỉ đạo của Bộ Công an, 100% người dân đủ điều kiện đều được thông báo số định danh

Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp Thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của CD. Như vậy, khi CD xuất trình Thông báo số định danh cá nhân thì không được yêu cầu CD xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang