Cần 28.500 tỷ đồng để mua vắc-xin tiêm phòng Covid-19

Thứ Tư, 22/09/2021 17:23

|

(CAO) Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu dự kiến trên khi thay mặt Chính phủ trình phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2021.

Tiết kiệm 14,62 nghìn tỷ đồng

Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong phiên họp chiều nay, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2021 là 14,62 nghìn tỷ đồng.

Số tiền này gồm cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của NSTW năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ còn dư là 3 nghìn tỷ đồng.

Thông tin về tình hình sử dụng các nguồn lực chi cho phòng, chống dịch Covid-19, ông Phớc chia sẻ, trong 8 tháng đầu năm, cả NSTW và ngân sách địa phương (NSĐP) đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Tổng các nguồn lực của trung ương đã sử dụng là 22,27 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày trước UBTVQH

Cụ thể, nguồn dự phòng NSTW năm 2021 dự toán là 17,5 nghìn tỷ đồng, đã sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phòng chống dịch Covid-19 là 10,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm 1.237 tỷ đồng để mua vắc-xin). Số còn lại 2,88 nghìn tỷ đồng để tiếp tục tập trung chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong những tháng cuối năm.

Với nguồn kinh phí NSTW năm 2020 chuyển sang (13,33 nghìn tỷ đồng) và nguồn Quỹ vắc-xin đã huy động (8,66 nghìn tỷ đồng) để mua vắc-xin phòng Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi 7,65 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin.

Nguồn còn lại là 14,33 nghìn tỷ đồng, tiếp tục sử dụng để đáp ứng các nhu cầu mua và hỗ trợ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19.

Đề cập đến nhu cầu kinh phí trung ương chi phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, ông Phớc cho hay, dự kiến cần 28,5 nghìn tỷ đồng để mua 170 triệu liều vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 80 triệu dân trong năm 2021 (theo tính toán của Bộ Y tế).

Sau khi trừ số đã chi 8.887 tỷ đồng để mua vắc-xin nêu trên và nguồn NSĐP dự kiến bố trí để mua vắc-xin 3,54 nghìn tỷ đồng, nguồn Trung ương phải chi thời gian tới vào khoảng 16,07 nghìn tỷ đồng.

“Trường hợp dịch kéo dài và phải tiêm vắc-xin nhắc lại hàng năm, nhu cầu kinh phí mua vắc-xin sẽ lớn hơn” - ông Phớc nói.

Đáng chú ý, theo phương án của Bộ Y tế, để đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 300 nghìn người nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế, dự kiến nhu cầu kinh phí chi từ NSNN khoảng 60,57 nghìn tỷ đồng, trong đó NSTW chi khoảng 23,44 nghìn tỷ đồng, NSĐP chi khoảng 37,13 nghìn tỷ đồng.

Căn cứ khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm, nhất là mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến NSTW phải tăng chi và hỗ trợ cho các địa phương trong thời gian tới khoảng 20-24 nghìn tỷ đồng.

UBTVQH biểu quyết thông qua

“Như vậy, tổng hợp chung nhu cầu trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36-40 nghìn tỷ đồng” - Bộ trưởng Phớc báo cáo.

Bảo đảm công khai, minh bạch

Để đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và đề nghị của các địa phương, ông Phớc báo cáo, Chính phủ đang tổng hợp để báo cáo Quốc hội cho phép một số địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi cho phòng, chống dịch Covid-19.

Thẩm tra phương án Chính phủ trình, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc đưa khoản tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác vào tổng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 để phục vụ phòng chống dịch là hợp lý, song để bảo đảm tính công khai, minh bạch, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số liệu khoản tiết kiệm kinh phí trên.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với Chính phủ kiến nghị UBTVQH cho phép chuyển 14,62 nghìn tỷ vào dự phòng NSTW để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích.

Riêng với phương án phân bổ cho 2 bộ (Bộ Quốc phòng 1.000 tỷ, Bộ Công an 900 tỷ) và 3 địa phương (TP HCM 2000 tỷ, Bình Dương 500 tỷ, Đồng Nai 500 tỷ), cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo cụ thể căn cứ đề xuất phân bổ cũng như tác động, hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên thảo luận

Nhận định ngoài các địa phương trên còn nhiều địa phương khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và đang rất khó khăn trong cân đối nguồn lực chống dịch, cơ quan thẩm đề nghị Chính phủ báo cáo về thực trạng hiện nay, làm rõ cơ sở để UBTVQH xem xét, quyết định.

Lưu ý mức hỗ trợ đối với những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế, Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách yêu cầu Chính phủ tính toán, có phương án bố trí nguồn hợp lý, công bằng, kịp thời để bảo đảm động viên những người đã và đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Cuối phiên thảo luận, UBTVQH biểu quyết nhất trí với đề xuất của Chính phủ cho phép chuyển 14,62 nghìn tỷ vào dự phòng NSTW. Với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi cho phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội cho phép.

Dự kiến hỗ trợ TP.HCM 2.000 tỷ đồng

Chính phủ dự kiến sau khi được UBTVQH đồng ý cho bổ sung nguồn dự phòng số tiền 14,62 nghìn tỷ đồng từ tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 thì sẽ tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước mắt Chính phủ dự kiến sử dụng 4,9 nghìn tỷ đồng để chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (1 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (900 tỷ đồng). Số tiền dự kiến hỗ trợ TPHCM là 2 nghìn tỷ đồng và 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi nơi 500 tỷ đồng.

Cho biết, theo quy định hiện hành, đây là các địa phương phải tự lo toàn bộ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên, theo ông Phớc, do mức độ ảnh hưởng dịch bệnh quá lớn, địa phương đã sử dụng cơ bản hết các nguồn dự phòng NSĐP, Quỹ dự trữ tài chính, cắt giảm, tiết kiệm chi và nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nên cần Trung ương hỗ trợ thêm.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang