Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

"Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Thứ Ba, 29/12/2015 15:00  | Hồ Phương

|

(CAO) Sáng 29/12/2015, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2016. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, Hội nghị tập trung thảo luận những chủ trương, giải pháp cần tập trung chỉ đạo để bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chủ trương, đối sách, giải pháp bảo vệ ANTT, phục vụ tốt yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là khi Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và hình thành Cộng đồng ASEAN; diễn biến mới của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nguyên nhân, giải pháp tập trung phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải pháp tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong thời kỳ mới...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2015, nêu rõ: Năm qua, trong bối cảnh hết sức khó khăn, phức tạp, nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh trật tự (ANTT) của đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an, đó là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược chỉ đạo bảo đảm ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

TTATXH có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2014. Điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 77,12% (cao hơn 7,12% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn 1,29% so với năm 2014). Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường... Đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, có trang bị vũ khí. Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,6% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra)… Tập trung chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2014. Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thiệt hại về cháy, nổ gây ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định công tác Công an năm 2016 phải đạt được mục tiêu cơ bản: Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trọng nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH; kiềm chế gia tăng tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt cao hơn năm 2015; tạo chuyển biến tích cực hơn về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy nổ... Tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND. Củng cố, nâng cao uy tín của lực lượng CAND; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong CAND.

Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND trong năm 2016 là: "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả của lực lượng CAND đạt được năm 2015.

Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND, Chủ tịch nước chỉ rõ: Mục tiêu đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó lực lượng CAND, Quân đội nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Trước hết, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan điều tra các cấp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực ANTT; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH…

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được trong năm qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác Công an.

- Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Lực lượng CAND xin hứa với Chủ tịch nước, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất, thường xuyên rèn luyện phẩm chất, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nên thí điểm bố trí Công an chính quy ở các xã đô thị hóa nhanh

Trao đổi với phóng viên Báo CATP bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay: Hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiềm ẩn diễn biến phức tạp; phương thức hoạt động của các loại tội phạm ngày càng thể hiện mối quan hệ giao thoa, liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở TP với các tỉnh, thành khác. Theo thống kê, số băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố có trên 75% đối tượng là người từ các tỉnh, thành khác vào thành phố móc nối với đối tượng ở thành phố để hoạt động.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM (thứ 2 bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý là tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại các khu nông thôn có tốc độ đô thị hóa nhanh; một số loại tội phạm như: trộm cắp, cướp tài sản, hiếp dâm…có dấu hiệu tăng tại địa bàn này. Nguyên nhân một phần do sự tác động khách quan của tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh trong khi dịch vụ công quá tải; thanh thiếu niên tại các khu vực này rất dễ bị tác động bởi sản phẩm văn hóa không lành mạnh dẫn đến lệch lạc về nhân cách, lối sống, nghiện ngập, phạm tội. Một số đối tượng hoạt động theo băng nhóm cũng tìm về những vùng này “ẩn mình”, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng để hoạt để hoạt động phạm tội, trong khi lực lượng công an ở xã còn yếu cả về số lượng lẫn nghiệp vụ.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khách quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuy nhiên trong năm 2015, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương. Nhờ triển khai tốt nhiều giải pháp, biện pháp công tác nên hầu hết các loại tội phạm đều giảm. Cụ thể, các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, mại dâm giảm 5,9% so với 2014; Số vụ phạm pháp hình sự tính trên 10 ngàn dân có tỷ lệ 6,8 vụ (giảm 0,58 vụ); 10/13 loại tội phạm giảm, trong đó các loại án xâm phạm sở hữu đều giảm so với 2014. 21/24 địa bàn quận, huyện của thành phố giảm tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá nâng lên so với năm 2014.

Có được thành quả trên là do CATP đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố nhiều giải pháp, công tác đấu tranh, phòng ngừa huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Thực hiện tốt vai trò phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh đối sách kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tổ chức rà soát, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, thường xuyên kiểm tra hành chính các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm…

CATP cũng chủ động tham mưu Thành ủy, UBND kiến nghị Trung ương, Quốc hội chấp thuận lập hồ sơ đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở tiếp nhận xã hội. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự.

Để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn, Thiếu tướng Lê Đông Phong kiến nghị với Bộ Công an một số vấn đề như: Cần chỉ đạo, đúc kết thông qua nghiên cứu về cơ cấu tội phạm để chỉ đạo phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội có tính chất lâu dài, hiệu quả, nhất là phòng ngừa xã hội để kéo giảm tội trộm cắp và các loại tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn xã hội. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng, công an các địa phương để kịp thời trao đổi, cung cấp xử lý nhanh các đối tượng phạm tội để ngăn chặn, kéo giảm tội phạm. Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, triển khai các quy chuẩn về các huyện ngoại thành, khu vực nông thôn để có phương án tăng cường nhân lực, phương tiện, linh hoạt về cơ chế cho các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phù hợp từng địa bàn; thí điểm bố trí Công an chính quy tại các xã có tốc độ đô thị hóa nhanh để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về an ninh trật tự hiện đang rất phức tạp ở các khu vực nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang