Giới thiệu nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia

Thứ Ba, 24/11/2015 13:33  | Hải Triều

|

(CAO) Trong phiên họp sáng nay (24-11), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo tờ trình do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày, ngày bầu cử dự kiến là 22-5-2016 (Chủ nhật). Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trước ngày bầu cử 115 ngày.

Cũng theo tờ trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể, để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của Luật bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng bầu cử quốc gia là 21 thành viên.

Cơ cấu Hội đồng bầu cử quốc gia có đại diện của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, gồm: Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội; bốn Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: một Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, một Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 03 Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 03 Tiểu ban của Hội đồng), Trưởng ban Tổ chức trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Về nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang