Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TP.HCM:

Ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2021

Thứ Ba, 14/03/2017 23:08  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 14-3, Hội đồng Lý luận (HĐLL) Trung ương và Thành ủy TP.HCM ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017- 2021 với mục tiêu tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đến dự và phát biểu; tham dự lễ ký kết còn có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP..HCM.

Các đại biểu tại lễ ký kết

Theo nội dung ký kết, HĐLL Trung ương và Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn TP.HCM nhằm tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Đất nước.

Đặc biệt hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề lý luận khoa học - thực tiễn mà hai bên quan tâm. Đồng thời thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng nhấn mạnh, Thành ủy TP.HCM luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương, với chức năng là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị; làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, những chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Việc Hội đồng Lý luận Trung ương tăng cường hợp tác với các địa phương, cơ quan, đơn vị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội) trong thời gian qua và nay là Thành ủy TPHCM là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, cụ thể hóa một cách sáng tạo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, việc ký kết hôm nay, HĐLL Trung ương sẽ giúp cho TP làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới nảy sinh, thậm chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP; tham gia đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đặc biệt từ thực tiễn TP, cùng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá để TP phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của thành phố “cùng cả nước, vì cả nước” trong giai đoạn mới.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng nhấn mạnh, ngay sau Lễ ký kết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan đề xuất ngay các chương trình, nội dung cụ thể, tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2017 và hàng năm giữa Thành ủy và Hội đồng Lý luận Trung ương để cụ thể hóa những công việc và nội dung thực hiện trong thực tế đảm bảo hiệu quả khả thi…

Bình luận (0)

Lên đầu trang